ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   POWER AMP BETA THREE

UA2000
 • BETA THREE Power Amplifier UA2000
 • เพาเวอร์แอมป์ เบต้าทรี(beta three) UA2000
 • เพาเวอร์แอมป์ เบต้าทรี(beta three) UA2000 กำลังขับ 2000W ที่8โอหม์
 • Specifications
 • OUTPUT STORE MODE
 • 2 x 1000W @ 8ohm
 • ราคา 23,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
UA2500
 • BETA THREE Power Amplifier UA2500
 • เพาเวอร์แอมป์ เบต้าทรี(beta three) UA2500
 • เพาเวอร์แอมป์ เบต้าทรี(beta three) UA2500 กำลังขับ 2500W ที่8โอหม์
 • Specifications
 • OUTPUT STORE MODE
 • 2 x 1250W @ 8ohm
 • ราคา 25,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
UA1330
 • BETA THREE Power Amplifier UA1330
 • เพาเวอร์แอมป์ เบต้าทรี(beta three) UA1330
 • เพาเวอร์แอมป์ เบต้าทรี(beta three) UA1330 กำลังขับ 1300W ที่8โอหม์
 • Specifications
 • OUTPUT STORE MODE
 • 2 x 660W @ 8ohm
 • ราคา 15,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
UA660
 • BETA THREE Power Amplifier UA660
 • เพาเวอร์แอมป์ เบต้าทรี(beta three) UA660
 • เพาเวอร์แอมป์ เบต้าทรี(beta three) UA660 กำลังขับ 700W ที่8โอหม์
 • Specifications
 • OUTPUT STORE MODE
 • 2 x 330W @ 8ohm
 • ราคา 13,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
UA660
 • BETA THREE Power Amplifier UA660
 • เพาเวอร์แอมป์ เบต้าทรี(beta three) UA660
 • เพาเวอร์แอมป์ เบต้าทรี(beta three) UA660 กำลังขับ 700W ที่8โอหม์
 • Specifications
 • OUTPUT STORE MODE
 • 2 x 330W @ 8ohm
 • ราคา 13,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า