แจ้งการชำระค่าิสินค้า/บริการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ 
อีเมลล์  (หรือเช็คในเมลล์ของท่าน)
ชื่อ 
ที่อยู่ 
จังหวัด 
รหัสไปรษณีย ์
เบอร์โทร 
จำนวนเงินที่ต้องชำระ 
วันที่โอน  เวลาที่โอน
ธนาคารต้นทางที่โอน  ใช่ตัวย่อ ธนาคารนั้นๆได้ เช่น SCB ,TMB,KBANK,BBK,KTC
ธนาคารปลายทาง 
ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB) สาขาถนนตากสิน เลขที่บัญชี 055-217-1-975    ชื่อบัญชี นายวิรัตน์ วิลัยหล้า
ธ.กสิกรไทย (KBANK) สาขาสำนักราษฎร์บูรณะ เลขที่บัญชี 745-230-7-655   ชื่อบัญชี วิรัตน์ วิลัยหล้า
รายละเีอียดเพิ่มเติม