ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   โตอะ (toa)

PC 1869 5 นิ้ว 6 วัตต์ TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PC 2369  6 วัตต์ 6 นิ้ว TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PC 2852 8 นิ้ว 15 วัตต์ TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PC 2869 6วัตต์ 8 นิ้ว TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1000B 30วัตต์ ลำโพงติดผนัง TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1000W 30วัตต์ TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1000BT Line voltage 15 วัตต์ TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1000WT Line voltage 15 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1000 BTWP Line voltage 15 วัตต์
 • โตอะ ลำโพงติดเพดาน-ติดผนัง F-1000 BTWP Line voltage 15 วัตต์
 • TOA F-1000 BTWP Line voltage 15 วัตต์
 • ลำโพงติดผนัง ลำโพง 2 ทาง แบบ Bass-reflex type 30 วัตต์ TOA F-1000BTWP
 • TOA F-1000BTWP สเปก
 • TOA F-1000BTWP ลำโพง 2 ทาง แบบ Bass-reflex type
 • มีการออกแบบให้สามารถกันน้ำได้ จึงสามารถติดตั้งได้ทั้งภายใน และ ภายนอกได้
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1000 WTWP Line voltage 15 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1300W ขนาด 50 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1300B ขนาด 50 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
 F-1300BT Line voltage 30 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1300WT Line voltage 30 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 1300WTWP Line voltage 30 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 1300BTWP Line voltage 30 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 2000B ขนาด 60 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 2000W ขนาด 60 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 2000WT ขนาด 60 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 2000BT ขนาด 60 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 2000 BTWP Line voltage 60 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 2000 WTWP Line voltage 60 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1706
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2120 120วัตต์ TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA TS770 ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA TS771 ไมค์ประชุมสำหรับประธาน
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA TS772 ไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA TS773 ก้านไมค์ประชุม ยาว 37 cm
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA TS774 ก้านไมค์ประชุม ยาว 52 cm
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA YR-770 สายสัญญานยาว 2 เมตร
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA YR-770 สายสัญญานยาว 10 เมตร
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-1030B
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-1030W ลำโพง 2 ทาง 30W สีขาว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-1034
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-1034s
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA ER-3215
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-800 ชุดควบคุมไมค์ประชุม TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-801 ไมค์สำหรับประธาน TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-802 ไมค์ผู้ร่วมประชุม TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-903 ก้านไมค์ประชุมยาว 14 นิ้ว TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-904 ก้านไมค์ประชุมยาว 20 นิ้ว TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-905 ชุดควบคุมรับส่งสัญญาน TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-907 ชุดควบคุมรับส่งสัญญาน TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ชุดประชุมแบบมีสาย TS680 Series TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS681 ไมค์ประธาน
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS682 ไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DT-930 STREO TUNER AM FM
 • โตอะ จูนเนอดิจิตอล AM FM DT-930 STREO TUNER AM FM
 • จูนเนอร์ ดิจิตอล AM/FM TOA DT-930
 • TOA DT-930 จูนเนอร์ ดิจิตอล AM/FM บันทึกความถี่ได้ 40 สถานี หน้าจอดิจิตอล
 • รายละเอียด
 • Power 120VAC, 60Hz (From AC Adapter)
 • Power Consumption 180mA (When AC Adapter is Used)
 • ราคา 0 บาท / เครื่อง
 • ลดเหลือ 27,740 บาท
 • ประหยัดทันที -27,740 บาท
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-633A
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 580 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-633AT 6W มีโวลุ่มปรับเสียง
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 720 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AT-063P วอลลุ่มปรับเสียง 6w TOA
 • ราคา 900 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DM 1100
 • ราคา 1,000 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-678 6นิ้ว 6W TOA
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 1,030 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-678B สีดำ 6นิ้ว 6W TOA
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 1,030 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AT-303P วอลลุ่มปรับเสียง 30W TOA
 • ราคา 1,100 บาท / ชิ้น
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-634A 6W
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 1,270 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-678BT สีดำ 6นิ้ว 6W มีตัวปรับโวลุ่ม TOA
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 1,290 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-678T สีดำ 6นิ้ว 6W มีตัวปรับโวลุ่ม TOA
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 1,290 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CS 64 Wide Range
 • ราคา 1,500 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SC-630
 • โตอะ ลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต SC-630
 • กำลังขับ : 30 วัตต @ 8 โอมห์ (15 วัตต์ สำหรับติดรถยนต์)
 • ระดับความดังของเสียง : 113dB (1 W, 1 m at 500 Hz to 2.5 kHz peak level)
 • ย่านความถี่ : 250 Hz - 10 kHz
 • ขนาด : 285 (W) × 227 (H) × 277 (D) mm
 • น้ำหนัก : 1.7 kg
 • ราคา 1,550 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HY1200HB สีดำ
 • ราคา 1,690 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HY1200HW สีขาว
 • ราคา 1,690 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-634AT 6W มีโวลุ่มปรับเสียง
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 1,750 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SC-630M
 • โตอะ ลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต SC-630M
 • M=matching line การทำให้เสียงมีความดังเท่ากัน จะเห็นได้ชัดในกรณีที่เราต่อพ่วงหลายตัว
 • กำลังขับ : 30 วัตต @ 8 โอมห์ (15 วัตต์ สำหรับติดรถยนต์)
 • ระดับความดังของเสียง : 113dB (1 W, 1 m at 500 Hz to 2.5 kHz peak level)
 • ย่านความถี่ : 250 Hz - 10 kHz
 • ขนาด : 285 (W) × 227 (H) × 277 (D) mm
 • ราคา 1,950 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PM-660
 • ราคา 2,010 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HY1500HW สีขาว
 • ราคา 2,120 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HY1500HB สีดำ
 • ราคา 2,120 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CS-154 Wide Range
 • ราคา 2,300 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-680F 6นิ้ว 6W TOA
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 2,380 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DM 1200
 • ราคา 2,400 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PM-660U
 • ราคา 2,470 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PM-660D
 • ราคา 2,520 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-680FC 6นิ้ว 6W TOA
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 2,640 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CS-304 Wide Range
 • ราคา 2,700 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SC-651 IT
 • โตอะ ลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต SC-651 IT
 • กำลังขับ : 50 วัตต @ 16 โอมห์ (30 วัตต์ สำหรับติดรถยนต์)
 • ระดับความดังของเสียง : 109dB (1W, 1m)
 • ย่านความถี่ : 250 Hz - 6 kHz
 • ขนาด : 430 (W)×297.5 (H)×327 (D) mm
 • น้ำหนัก : 3.4 kg
 • ราคา 2,840 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PJ-304
 • ราคา 3,600 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GS-302 ลำโพงสนาม กันน้ำได้ TOA
 • ราคา 3,640 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A 230H
 • ราคา 4,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DM 1300
 • ราคา 4,150 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA WM-5320 ไมค์คลิปหนีบ Lavaliere
 • ราคา 4,500 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2030-30วัตต์
 • ราคา 4,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BP 900
 • ราคา 4,740 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2060-60วัตต์
 • โตอะ A-2060-60วัตต์
 • TOA POWER MIXER A-2060
 • toa power mixer A 2060 กำลังวัตต์ 60 วัตต์ 3 ไมค์ 2 Aux
 • TOA A-2060 สเปก
 • Power Source 220 - 240 V AC, or 24 - 30 V DC
 • Rated Output 60 W
 • ราคา 5,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7010RM  Remote Microphone Expansion TOA
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 5,740 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA WM-5320H ไมค์ลอยแบบสวมหัว
 • ราคา 6,000 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2060 60W TOA
 • ราคา 6,210 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EC-100M ไมค์สำหรับประกาศ TOA
 • ราคา 6,740 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7000AT Attenuator Control Panel
 • ราคา 7,840 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA WM-5320A ไมค์ลอยชนิดสวมหัว
 • ราคา 8,000 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2120-120วัตต์
 • โตอะ A-2120-120วัตต์
 • TOA POWER MIXER A-2120
 • toa power mixer A 2120 กำลังวัตต์ 120 วัตต์ 3 ไมค์ 2 Aux
 • TOA A-2060 สเปก
 • Power Source 220 - 240 V AC, or 24 - 30 V DC
 • Rated Output 120 W
 • ราคา 8,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS120B
 • ราคา 10,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS120W
 • ราคา 10,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DM 1500
 • ราคา 10,750 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7000PS TOA
 • โตอะ วอลลุ่มปรับเสียง FS-7000PS TOA
 • FS-7000PS DC Power Supply Panel
 • FS-7000PS DC Power Supply Panel supplies 24 V DC power to each component of the FS-7000 Series Voice Evacuation System TOA FS-7000PS DC Power Supply Panel
 • สเปก
 • Power Source 230 V AC, 50 Hz
 • 24 V DC (19.5 - 27 V), M3 screw terminal, distance between barriers: 6.4 mm
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 11,810 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS1200BT
 • โตอะ ลำโพงติดเพดาน-ติดผนัง HS1200BT
 • TOA HS1200BT ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 60W สีดำ
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 12นิ้ว กำลังวัตต์ 60วัตต์ TOA HS1200BT line100v line70v และโอหม์
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 11,840 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS1200WT
 • โตอะ ลำโพงติดเพดาน-ติดผนัง HS1200WT
 • TOA HS1200BT ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 60W สีขาว
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 12นิ้ว กำลังวัตต์ 60วัตต์ TOA HS1200BT line100v line70v โอหม์
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 11,840 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS150W
 • ราคา 12,100 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS150B
 • ราคา 12,100 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7000JP Junction Panel
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 13,580 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
RM-200M REMOTE MICROPHONE
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 14,030 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
 A-1803 30W 2โซนประกาศ TOA
 • ราคา 14,420 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2240-240วัตต์
 • โตอะ A-2240-240วัตต์
 • TOA POWER MIXER A-2240
 • toa power mixer A 2240 กำลังวัตต์ 240 วัตต์ 3 ไมค์ 2 Aux
 • TOA A-2060 สเปก
 • Power Source 220 - 240 V AC, or 24 - 30 V DC
 • Rated Output 240 W
 • ราคา 14,480 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2240 240วัตต์ TOA
 • ราคา 14,480 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1712 ER
 • ราคา 15,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS1500WT
 • โตอะ ลำโพงติดเพดาน-ติดผนัง HS1500WT
 • TOA HS1500WT ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว 60W สีขาว
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 15นิ้ว กำลังวัตต์ 60วัตต์ TOA HS1500WT line100v line70v โอหม์
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 15,220 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS1500BT
 • โตอะ ลำโพงติดเพดาน-ติดผนัง HS1500BT
 • TOA HS1500BT ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว 60W สีขาว
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 15นิ้ว กำลังวัตต์ 60วัตต์ TOA HS1500BT line100v line70v โอหม์
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 15,220 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1806 60W 2โซนประกาศ TOA
 • ราคา 15,630 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7000EV Voice Evacuation Panel
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | mail :info@super-fee.com
 • ราคา 17,240 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1812 Power Mixer 120 วัตต์ 2โซนประกาศ TOA
 • ราคา 18,060 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7000CP Control Panel
 • ราคา 18,410 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1724 ER
 • ราคา 19,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7000RM Remote Microphone TOA
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 20,890 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7000RF TOA
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 21,940 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7006PA
 • โตอะ เพาเวอร์แอมป์ FS-7006PA
 • TOA FS-7006PA เพาเวอร์แอมป์ 600วัตต์ แบบไลน์
 • เพาเวอร์แอมป์แบบไลน์ กำลังวัตต์ 600W TOA FS-7006PA
 • สเปก
 • Power Source 230 V AC, 50 Hz
 • Power Consumption
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 42,830 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BC 900
 • ราคา 44,680 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7012PA แอมป์ไลน์ 1200วัตต์ TOA
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 58,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า