ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   โตอะ (toa)

PC 1869 5 นิ้ว 6 วัตต์ TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PC 2369  6 วัตต์ 6 นิ้ว TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PC 2852 8 นิ้ว 15 วัตต์ TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PC 2869 6วัตต์ 8 นิ้ว TOA
 • TOA Ceiling Speaker PC 2869 6วัตต์ 8 นิ้ว TOA
 • TOA ลำโพงติดเพาน TOA PC 2869
 • ลำโพงติดเพาน ขนาด 8 นิ้ว 6 วัตต์ Line voltage TOA PC 2869
 • ลำโพงติดเพาน TOA PC 2869 สเปก
 • กำลังวัตต์ : 6 W (100 V, 70 V line)
 • ขนาด 8 นิ้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1000B 30วัตต์ ลำโพงติดผนัง TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1000W 30วัตต์ TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1000BT Line voltage 15 วัตต์ TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1000WT Line voltage 15 วัตต์
 • TOA Ceiling Speaker F-1000WT Line voltage 15 วัตต์
 • TOA F-1000WT
 • ลำโพงติดผนัง 30 วัตต์ TOA F-1000WT ต่อได้ทั้งแบบ โอห์ม และ ไลน์โวลต์
 • TOA F-1000WT สเปก
 • สามารถต่อได้ทั้งแบบ โอห์ม และ ไลน์โวลต์
 • 30 W @ 8 ohm
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1000 BTWP Line voltage 15 วัตต์
 • TOA Ceiling Speaker F-1000 BTWP Line voltage 15 วัตต์
 • TOA F-1000 BTWP Line voltage 15 วัตต์
 • ลำโพงติดผนัง ลำโพง 2 ทาง แบบ Bass-reflex type 30 วัตต์ TOA F-1000BTWP
 • TOA F-1000BTWP สเปก
 • TOA F-1000BTWP ลำโพง 2 ทาง แบบ Bass-reflex type
 • มีการออกแบบให้สามารถกันน้ำได้ จึงสามารถติดตั้งได้ทั้งภายใน และ ภายนอกได้
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1000 WTWP Line voltage 15 วัตต์
 • TOA Ceiling Speaker F-1000 WTWP Line voltage 15 วัตต์
 • TOA F-1000WTWP
 • ลำโพงติดเพดาน TOA F-1000WTWP ลำโพง 2 ทาง 15วัตต์ กันน้ำได้
 • TOA F-1000WTWP สเปก
 • TOA F-1000WTWP ลำโพง 2 ทาง แบบ Bass-reflex type
 • 15 W สำหรับการต่อแบบ Line 100V,70V
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1300W ขนาด 50 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1300B ขนาด 50 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
 F-1300BT Line voltage 30 วัตต์
 • TOA Ceiling Speaker F-1300BT Line voltage 30 วัตต์
 • TOA F 1300BT
 • ลำโพงติดผนัง TOA F-1300BT ลำโพง 2 ทาง แบบ Bass-reflex type
 • TOA F 1300BT ลำโพงติดผนัง
 • ลำโพง 2 ทาง สามารถต่อได้ทั้งแบบไลน์โวลต์ และ โอห์ม
 • 50 W @ 8 ohm
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1300WT Line voltage 30 วัตต์
 • TOA Ceiling Speaker F-1300WT Line voltage 30 วัตต์
 • TOA F 1300WT Line voltage 30 วัตต์
 • ลำโพงติดผนัง 2 ทาง Line voltage 30 วัตต์ TOA F 1300WT
 • TOA F-1300WT
 • ลำโพง 2 ทาง สามารถต่อได้ทั้งแบบไลน์โวลต์ และ โอห์ม
 • 50 W @ 8 ohm
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 1300WTWP Line voltage 30 วัตต์
 • TOA Ceiling Speaker F 1300WTWP Line voltage 30 วัตต์
 • TOA F-1300WTWP ลำโพง 2 ทาง แบบ Bass-reflex type
 • ออกแบบให้ป้องกันน้ำได้ จึงสามารถติดตั้งได้ทั้่งภายในและภายนอก
 • 30W @ Line voltage 70V,100V
 • Frequency Response : 80 – 20,000 Hz (peak -10dB)
 • Sensitivity (1W, 1m) : 90 dB
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 1300BTWP Line voltage 30 วัตต์
 • TOA Ceiling Speaker F 1300BTWP Line voltage 30 วัตต์
 • TOA F-1300BTWP ลำโพง 2 ทาง แบบ Bass-reflex type
 • ออกแบบให้ป้องกันน้ำได้ จึงสามารถติดตั้งได้ทั้่งภายในและภายนอก
 • 30W @ Line voltage 70V,100V
 • Frequency Response : 80 – 20,000 Hz (peak -10dB)
 • Sensitivity (1W, 1m) : 90 dB
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 2000B ขนาด 60 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 2000W ขนาด 60 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 2000WT ขนาด 60 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 2000BT ขนาด 60 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 2000 BTWP Line voltage 60 วัตต์
 • TOA Ceiling Speaker F 2000 BTWP Line voltage 60 วัตต์
 • TOA F-2000 BTWP ลำโพง 2 ทาง แบบ Bass-reflex type
 • ออกแบบให้ป้องกันน้ำได้ จึงสามารถติดตั้งได้ทั้่งภายในและภายนอก
 • 60W @ Line voltage 70V,100V
 • Frequency Response : 65 – 20,000 Hz
 • Sensitivity (1W, 1m) : 92 dB
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 2000 WTWP Line voltage 60 วัตต์
 • TOA Ceiling Speaker F 2000 WTWP Line voltage 60 วัตต์
 • TOA F-2000 WTWP ลำโพง 2 ทาง แบบ Bass-reflex type
 • ออกแบบให้ป้องกันน้ำได้ จึงสามารถติดตั้งได้ทั้่งภายในและภายนอก
 • 60W @ Line voltage 70V,100V
 • Frequency Response : 65 – 20,000 Hz
 • Sensitivity (1W, 1m) : 92 dB
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1706
 • TOA Power Mixer A-1706
 • TOA POWER MIXER A-1706 ER
 • toa power mixer a1706 กำลังวัตต์ 60 วัตต์ 6 ไมค์ 5 Aux 2 โซนประกาศ
 • TOA A-1706 ER สเปก
 • Power Source 220 V - 230 V AC, 50/60 Hz
 • Rated Output 60 W
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2120 120วัตต์ TOA
 • TOA Power Mixer A-2120 120วัตต์ TOA
 • TOA POWER MIXER A-2120
 • toa power mixer A 2120 กำลังวัตต์ 120 วัตต์ 3 ไมค์ 2 Aux
 • TOA A-2060 สเปก
 • Power Source 220 - 240 V AC, or 24 - 30 V DC
 • Rated Output 120 W
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA TS770 ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • TOA Wired Conference System Analog TOA TS770 ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • ชุดประชุมแบบมีสาย TOA TS770 Control Unit
 • ชุดประชุมแบบมีสาย TOA รุ่น TS770 ควบคุมกระแสไฟ ควบคุมไมค์ประธาน
 • ชุดประชุมแบบมีสาย TOA TS770 คุณสมบัติ
 • สามารถควบคุมลำดับการสนทนา
 • สามารถกำหนดจำนวนผู้ร่วมประชุมให้ใช้งานพร้อมกันได้ off โดยเลือกได้จากสวิทช์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA TS771 ไมค์ประชุมสำหรับประธาน
 • TOA Wired Conference System Analog TOA TS771 ไมค์ประชุมสำหรับประธาน
 • ไมค์ประชุมสำหรับประธาน TS-771
 • ชุดประชุมแบบมีสาย TOA รุ่น TS770 ไมค์ประชุมสำหรับประธาน TS-771
 • ไมค์ประชุมสำหรับประธาน TOA TS-771 คุณสมบัติ
 • สามารถเสียบการไมค์แบบ XLR (TS-773,TS-774)
 • มีลำโพงในตัว 130 ohm,200 mV
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA TS772 ไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • TOA Wired Conference System Analog TOA TS772 ไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • ไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม TS-772
 • ชุดประชุมแบบมีสาย TOA รุ่น TS770 ไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม TS-772
 • ไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม TOA TS-772 คุณสมบัติ
 • สามารถเสียบการไมค์แบบ XLR (TS-773,TS-774)
 • มีลำโพงในตัว 130 ohm,200 mV
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA TS773 ก้านไมค์ประชุม ยาว 37 cm
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA TS774 ก้านไมค์ประชุม ยาว 52 cm
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA YR-770 สายสัญญานยาว 2 เมตร
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA YR-770 สายสัญญานยาว 10 เมตร
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-1030B
 • TOA Ceiling Speaker BS-1030B
 • ลำโพงติดผนัง toa bs-1030b
 • ลำโพงติดผนัง toa bs-1030b 2 ทาง 30 วัตต์ ที่ 100V/70V สีดำ
 • ลำโพงติดผนัง toa bs-1030b รายละเอียด
 • Enclosure 2-way bass-reflex type
 • Rated Input 30 W
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-1030W ลำโพง 2 ทาง 30W สีขาว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-1034
 • TOA Ceiling Speaker BS-1034
 • ลำโพงติดผนัง toa bs-1034
 • ลำโพงติดผนัง toa bs-1034 10 วัตต์ ที่ 100V/70V
 • ลำโพงติดผนัง toa bs-1034 รายละเอียด
 • Rated Input 10 W
 • Rated Impedance 100 V line: 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W)
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-1034s
 • TOA Ceiling Speaker BS-1034s
 • ลำโพงติดผนัง toa bs-1034s
 • ลำโพงติดผนัง toa bs-1034s 10 วัตต์ ที่ 100V/70V
 • ลำโพงติดผนัง toa bs-1034s รายละเอียด
 • Rated Input 10 W
 • Rated Impedance 100 V line: 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W)
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA ER-3215
 • TOA MEGAPHONE TOA ER-3215
 • Power Source R14P (C) × 6 (9 V DC)
 • Rated Output 15 W
 • Maximum Output 23 W
 • Battery Life Approx. 9 hours (JEITA)*
 • Audible Range Approx. 400 m (JEITA)*
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-800 ชุดควบคุมไมค์ประชุม TOA
 • TOA Wireless Conference TS-800 ชุดควบคุมไมค์ประชุม TOA
 • TS-800 ชุดควบคุมไมค์ประชุมแบบไร้สาย
 • TOA TS-800 ชุดควบคุมไมค์ประชุมแบบไร้สาย
 • รายละเอียด
 • การทำงานของระบบพ่วงต่อกับเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาน
 • มีระบบควบคุมจากเครื่องคอมพิวเตอร์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-801 ไมค์สำหรับประธาน TOA
 • TOA Wireless Conference TS-801 ไมค์สำหรับประธาน TOA
 • TS-801 ไมค์สำหรับประธาน TOA
 • TOA TS-801 ไมค์สำหรับประธานใช้ร่วมกับไมค์ TS-903 TS-904
 • รายละเอียด TOA TS-801
 • มีลำโพงในเครื่อง
 • มีปุ่มสำหรับ เปิด-ปิด เพื่อปิดการทำงานของไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-802 ไมค์ผู้ร่วมประชุม TOA
 • TOA Wireless Conference TS-802 ไมค์ผู้ร่วมประชุม TOA
 • TS-802 ไมค์สำหรับผู้ร่วมประชุม TOA
 • TOA TS-802 ไมค์สำหรับผู้ร่วมประชุม ชุดประชุมแบบไร้สาย ใช้ร่วมกับไมค์ TS-903 TS-904
 • รายละเอียด
 • มีลำโพงในเครื่อง
 • มีปุ่มสำหรับ เปิด สำหรับพูด
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-903 ก้านไมค์ประชุมยาว 14 นิ้ว TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-904 ก้านไมค์ประชุมยาว 20 นิ้ว TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-905 ชุดควบคุมรับส่งสัญญาน TOA
 • TOA Wireless Conference TS-905 ชุดควบคุมรับส่งสัญญาน TOA
 • TOA TS-905 อินฟาเรด ชุดควบคุมรับ ส่ง
 • TS 905 อินฟาเรด ชุดควบคุมรับ ส่งสัญญานสำหรับชุดประชุมไร้สาย เหมาะสำหรับติดเพดาน TOA TS800,TS900
 • รายละเอียด
 • TS-905: ระยะสัญญาน Up to 16 ft. ceiling height
 • Coaxial cable with BNC connectors (supplied by others)
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-907 ชุดควบคุมรับส่งสัญญาน TOA
 • TOA Wireless Conference TS-907 ชุดควบคุมรับส่งสัญญาน TOA
 • TOA TS-907 อินฟาเรด ชุดควบคุมรับ ส่ง
 • TS 907 อินฟาเรด ชุดควบคุมรับ ส่งสัญญานสำหรับชุดประชุมไร้สาย เหมาะสำหรับติดเพดาน TOA TS800,TS900
 • รายละเอียด
 • TS-907: ระยะสัญญาน Up to 16-23 ft. ceiling height
 • Power Source 24 V DC (supplied from the Central unit)
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ชุดประชุมแบบมีสาย TS680 Series TOA
 • TOA Wired Conference System Digital ชุดประชุมแบบมีสาย TS680 Series TOA
 • ชุดประชุมราคาประหยัดจาก toa รุ่น TS680
 • ควบคุมไมค์ประชุมได้ถึง 24 ชุด สามารถกำหนดไมค์ประชุมให้เปิดใช้งานพร้อมกันได้ 1 3 6 ตัว พร้อมกัน
 • TOA รุ่น TS680
 • ควบคุมไมค์ประชุมได้ถึง 24 ชุด
 • มีช่องต่อไมโครโฟนจากภายนอก(ไมค์สาย)อยู่หน้าเครื่อง
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS681 ไมค์ประธาน
 • TOA Wired Conference System Digital TS681 ไมค์ประธาน
 • ไมค์สำหรับประธาน TOA รุ่น TS681 ใช้ร่วมกับก้านไมค์ ts774,ts773
 • TOA TS6801 ไมค์สำหรับประธาน
 • TOA รุ่น TS681
 • Power Source : 36V DC (supplied from TS-680-AS Central Unit )
 • Input : Microphone terminal : XLR-4-31 type
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS682 ไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DT-930 STREO TUNER AM FM
 • TOA Digital Tuner AM FM DT-930 STREO TUNER AM FM
 • จูนเนอร์ ดิจิตอล AM/FM TOA DT-930
 • TOA DT-930 จูนเนอร์ ดิจิตอล AM/FM บันทึกความถี่ได้ 40 สถานี หน้าจอดิจิตอล
 • รายละเอียด
 • Power 120VAC, 60Hz (From AC Adapter)
 • Power Consumption 180mA (When AC Adapter is Used)
 • ราคา 0 บาท / เครื่อง
 • ลดเหลือ 27,740 บาท
 • ประหยัดทันที -27,740 บาท
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-633A
 • TOA MEETING MICROPHONE BS-633A
 • TOA BS-633A ลำโพงติดผนัง 5 นิ้ว 6W/LINE 100V
 • ลำโพงติดผนัง 5 นิ้ว 6W line 100v TOA BS-633A
 • สเปก
 • Rated Input 6 W (100 V line), 3 W (70 V line)
 • Rated Impedance
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 580 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-633AT 6W มีโวลุ่มปรับเสียง
 • TOA MEETING MICROPHONE BS-633AT 6W มีโวลุ่มปรับเสียง
 • TOA BS-633AT ลำโพงติดผนัง 5 นิ้ว 6W/LINE 100V มีตัวปรับโวลุ่ม
 • ลำโพงติดผนัง 5 นิ้ว 6W line100v มีปุ่มสำหรับปรับโวลุ่ม 3w 6w TOA BS-633A
 • สเปก
 • Rated Input 6 W (100 V line), 3 W (70 V line)
 • Rated Impedance
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 720 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AT-063P วอลลุ่มปรับเสียง 6w TOA
 • TOA ATTENUATOR AT-063P วอลลุ่มปรับเสียง 6w TOA
 • วอลลุ่มปรับเสียง TOA AT063P
 • วอลลุ่มปรับเสียง TOA AT063P input 6วัตต์ ปรับได้ 5 ระดับ ง่ายในการติดตั้ง
 • สเปก วอลลุ่มปรับเสียง TOA AT063P
 • เชื่อมต่อสายด้วยตัวต่อสายชนิด plsh-in (bridging terminal)
 • Input Range 0.5W ~ 6W
 • ราคา 900 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DM 1100
 • TOA Wired Microphone DM 1100
 • TOA DM1100 ไมค์มือถือแบบมีสาย
 • ไมค์โครโฟนมือถือแบบมีสาย TOA DM1100
 • สเปก
 • Type Moving coil microphone
 • Directivity Unidirectional
 • ราคา 1,000 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-678 6นิ้ว 6W TOA
 • TOA MEETING MICROPHONE BS-678 6นิ้ว 6W TOA
 • TOA BS-678 ลำโพงติดผนัง 6 นิ้ว 6W/LINE 100V
 • ลำโพงติดผนัง 6 นิ้ว 6W line100v TOA BS-678
 • สเปก
 • Rated Input 6 W (100 V line), 3 W (70 V line)
 • Rated Impedance
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 1,030 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-678B สีดำ 6นิ้ว 6W TOA
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 1,030 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AT-303P วอลลุ่มปรับเสียง 30W TOA
 • TOA ATTENUATOR AT-303P วอลลุ่มปรับเสียง 30W TOA
 • วอลลุ่มปรับเสียง TOA AT-303P
 • วอลลุ่มปรับเสียง TOA AT-303P 30 วัตต์ ปรับได้ 5 ระดับ ง่ายในการติดตั้ง
 • สเปก วอลลุ่มปรับเสียง TOA AT303P
 • เชื่อมต่อสายด้วยตัวต่อสายชนิด plsh-in (bridging terminal)
 • ขนาดกำลังวัตต์ 0.5W ~ 30W
 • ราคา 1,100 บาท / ชิ้น
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-634A 6W
 • TOA MEETING MICROPHONE BS-634A 6W
 • TOA BS-634AT ลำโพงติดผนัง 5 นิ้ว 6W/LINE 100V
 • ลำโพงติดผนัง 5 นิ้ว 6W line100v TOA BS-634A
 • สเปก
 • Rated Input 6 W
 • Rated Impedance
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 1,270 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-678BT สีดำ 6นิ้ว 6W มีตัวปรับโวลุ่ม TOA
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 1,290 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-678T สีดำ 6นิ้ว 6W มีตัวปรับโวลุ่ม TOA
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 1,290 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CS 64 Wide Range
 • TOA HORNS SPEAKER WITH UNIT CS 64 Wide Range
 • TOA CS64 ลำโพงฮอร์น Wide Range
 • TOA CS64 ลำโพงฮอร์น Wide Range กันน้ำ IP64 กำลังวัตต์ 6W
 • รายละเอียด TOA CS64 ลำโพงฮอร์น Wide Range
 • กำลังวัตต์ :6W
 • Impedance :70V/100 V line
 • ราคา 1,500 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SC-630
 • TOA HORNS SPEAKER WITH UNIT SC-630
 • กำลังขับ : 30 วัตต @ 8 โอมห์ (15 วัตต์ สำหรับติดรถยนต์)
 • ระดับความดังของเสียง : 113dB (1 W, 1 m at 500 Hz to 2.5 kHz peak level)
 • ย่านความถี่ : 250 Hz - 10 kHz
 • ขนาด : 285 (W) × 227 (H) × 277 (D) mm
 • น้ำหนัก : 1.7 kg
 • ราคา 1,550 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HY1200HB สีดำ
 • TOA Ceiling Speaker HY1200HB สีดำ
 • ขาแขวนลำโพง HS-120W, HS-1200WT
 • Finish Steel plate, white, paint
 • Dimensions 395.4 (W) × 241.5 (H) × 90 (D) mm (15.57 × 9.51\" × 3.54\")\"
 • Weight 1.9 kg (4.19 lb)
 • Accessory Bracket holder …2, Bracket holder mounting screw …4, Speaker mounting screw …4,
 • ราคา 1,690 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HY1200HW สีขาว
 • TOA Ceiling Speaker HY1200HW สีขาว
 • ขาแขวนลำโพง HS-120W, HS-1200WT
 • Finish Steel plate, white, paint
 • Dimensions 395.4 (W) × 241.5 (H) × 90 (D) mm (15.57 × 9.51\" × 3.54\")\"
 • Weight 1.9 kg (4.19 lb)
 • Accessory Bracket holder …2, Bracket holder mounting screw …4, Speaker mounting screw …4,
 • ราคา 1,690 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-634AT 6W มีโวลุ่มปรับเสียง
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 1,750 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SC-630M
 • TOA HORNS SPEAKER WITH UNIT SC-630M
 • M=matching line การทำให้เสียงมีความดังเท่ากัน จะเห็นได้ชัดในกรณีที่เราต่อพ่วงหลายตัว
 • กำลังขับ : 30 วัตต @ 8 โอมห์ (15 วัตต์ สำหรับติดรถยนต์)
 • ระดับความดังของเสียง : 113dB (1 W, 1 m at 500 Hz to 2.5 kHz peak level)
 • ย่านความถี่ : 250 Hz - 10 kHz
 • ขนาด : 285 (W) × 227 (H) × 277 (D) mm
 • ราคา 1,950 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PM-660
 • TOA MEETING MICROPHONE PM-660
 • TOA PM-660 ไมค์ประกาศแบบตั้งโต๊ะ
 • ไมค์ประกาศแบบตั้งโต๊ะ TOA PM-660
 • Type Moving coil microphone
 • Polar Pattern Unidirectional
 • Rated Impedance 600 Ω, unbalanced
 • ราคา 2,010 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HY1500HW สีขาว
 • TOA Ceiling Speaker HY1500HW สีขาว
 • ขาแขวนลำโพง HS-150B, HS-1500BT
 • Finish Steel plate, black, paint
 • Dimensions 485.4 (W) × 288 (H) × 90 (D) mm (19.11 × 11.34 × 3.54)
 • Weight 2.4 kg (5.29 lb)
 • Accessory Bracket holder …2, Bracket holder mounting screw …4, Speaker mounting screw …4,
 • ราคา 2,120 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HY1500HB สีดำ
 • TOA Ceiling Speaker HY1500HB สีดำ
 • ขาแขวนลำโพง HS-150B, HS-1500BT
 • Finish Steel plate, black, paint
 • Dimensions 485.4 (W) × 288 (H) × 90 (D) mm (19.11 × 11.34 × 3.54)
 • Weight 2.4 kg (5.29 lb)
 • Accessory Bracket holder …2, Bracket holder mounting screw …4, Speaker mounting screw …4,
 • ราคา 2,120 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CS-154 Wide Range
 • TOA HORNS SPEAKER WITH UNIT CS-154 Wide Range
 • TOA CS154 ลำโพงฮอร์น Wide Range
 • TOA CS154 ลำโพงฮอร์น Wide Range กันน้ำ IP65 กำลังวัตต์ 15W
 • รายละเอียด TOA CS154 ลำโพงฮอร์น Wide Range
 • กำลังวัตต์ :15W
 • Impedance :70V/100 V line
 • ราคา 2,300 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-680F 6นิ้ว 6W TOA
 • TOA MEETING MICROPHONE BS-680F 6นิ้ว 6W TOA
 • TOA BS-680F ลำโพงติดผนัง 6 นิ้ว 6W/LINE 100V
 • ลำโพงติดผนัง 6 นิ้ว 6W line100v TOA BS-680F
 • สเปก
 • Rated Input 6 W (100 V line), 3 W (70 V line)
 • Rated Impedance
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 2,380 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DM 1200
 • TOA Wired Microphone DM 1200
 • TOA DM1100 ไมค์มือถือแบบมีสาย
 • ไมค์โครโฟนมือถือแบบมีสาย TOA DM1200 พร้อมสายไมค์ยาว 10 เมตร
 • สเปก
 • Type Moving coil microphone
 • Directivity Unidirectional
 • ราคา 2,400 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PM-660U
 • TOA MEETING MICROPHONE PM-660U
 • TOA PM-660U ไมค์ประกาศแบบตั้งโต๊ะ
 • ไมค์ประกาศแบบตั้งโต๊ะ พร้อมสายยาว 2.5 เมตร TOA PM-660U
 • สเปก
 • Type Moving coil microphone
 • Polar Pattern Unidirectional
 • ราคา 2,470 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PM-660D
 • TOA MEETING MICROPHONE PM-660D
 • TOA PM-660D ไมค์ประกาศแบบตั้งโต๊ะ
 • ไมค์ประกาศแบบตั้งโต๊ะ พร้อมสายยาว 2.5 เมตร TOA PM-660D
 • สเปก
 • ตัวสวิทย์ contact หากต้องการควบคุมจากระยะใกล
 • Type Moving coil microphone
 • ราคา 2,520 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-680FC 6นิ้ว 6W TOA
 • TOA MEETING MICROPHONE BS-680FC 6นิ้ว 6W TOA
 • TOA BS-680F ลำโพงติดผนัง 6 นิ้ว 6W/LINE 100V
 • ลำโพงติดผนัง 6 นิ้ว 6W line100v TOA BS-680F
 • สเปก
 • Rated Noise Power 6 W (100 V line), 3 W (70 V line)
 • Rated Impedance
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 2,640 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CS-304 Wide Range
 • TOA HORNS SPEAKER WITH UNIT CS-304 Wide Range
 • TOA CS304 ลำโพงฮอร์น Wide Range
 • TOA CS304 ลำโพงฮอร์น Wide Range กันน้ำ IP65 กำลังวัตต์ 30W
 • รายละเอียด TOA CS304 ลำโพงฮอร์น Wide Range
 • กำลังวัตต์ :30W
 • Impedance :70V/100 V line
 • ราคา 2,700 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SC-651 IT
 • TOA HORNS SPEAKER WITH UNIT SC-651 IT
 • กำลังขับ : 50 วัตต @ 16 โอมห์ (30 วัตต์ สำหรับติดรถยนต์)
 • ระดับความดังของเสียง : 109dB (1W, 1m)
 • ย่านความถี่ : 250 Hz - 6 kHz
 • ขนาด : 430 (W)×297.5 (H)×327 (D) mm
 • น้ำหนัก : 3.4 kg
 • ราคา 2,840 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PJ-304
 • TOA Ceiling Speaker PJ-304
 • ลำโพงติดผนัง toa PJ-304
 • toa PJ-304 ลำโพงติดผนัง 30 วัตต์ ที่ 100V/70V
 • ลำโพงติดผนัง toa PJ-304 รายละเอียด
 • Enclosure Bass-reflex type
 • Rated Input 30 W (100 V, 70 V line, 8 Ω)
 • ราคา 3,600 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GS-302 ลำโพงสนาม กันน้ำได้ TOA
 • ราคา 3,640 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A 230H
 • TOA Power Mixer A 230H
 • power mixer toa a230h
 • 30w power mixer toa a230h 3mic 1aux
 • สเปก
 • Power Source 220 - 230 V AC, or 12 V DC
 • Rated Output 30 W
 • ราคา 4,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DM 1300
 • TOA Wired Microphone DM 1300
 • TOA DM1300 ไมค์มือถือแบบมีสาย
 • ไมค์โครโฟนมือถือแบบมีสาย TOA DM1300 พร้อมสายไมค์ยาว 10 เมตร
 • สเปก
 • Type Moving coil microphone
 • Directivity Unidirectional
 • ราคา 4,150 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA WM-5320 ไมค์คลิปหนีบ Lavaliere
 • TOA Wireless Microphone TOA WM-5320 ไมค์คลิปหนีบ Lavaliere
 • TOA WM-5320 ไมค์ลอยไร้สายแบบไมค์คลิปหนีบ Lavaliere
 • TOA WM-5320 C04 ไมค์ลอยไร้สายแบบไมค์คลิปหนีบ 64 channel battery AA
 • รายละเอียด TOA WM-5320
 • Maximum input level: 110dB SPL.
 • Frequency Range :UHF 692 –722 MHz
 • ราคา 4,500 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2030-30วัตต์
 • TOA Power Mixer A-2030-30วัตต์
 • TOA POWER MIXER A-2030
 • toa power mixer A 2030 กำลังวัตต์ 30 วัตต์ 3 ไมค์ 2 Aux
 • TOA A-2030 สเปก
 • Power Source 220 - 240 V AC, or 24 - 30 V DC
 • Rated Output 30 W
 • ราคา 4,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BP 900
 • TOA Wired Conference System Digital BP 900
 • TOA BC900 แบตเตอรี่ สำหรับชุดประชุม TOA
 • แบตเตอรี่ สำหรับชุดประชุม TOA BC900 สำหรับชุดประชุม TS-801, TS-802, TS-901, and TS-902.
 • สเปก
 • Nominal Voltage 7.4 V DC
 • Nominal Capacity 1700 mAh
 • ราคา 4,740 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2060-60วัตต์
 • TOA A-2060-60วัตต์
 • TOA POWER MIXER A-2060
 • toa power mixer A 2060 กำลังวัตต์ 60 วัตต์ 3 ไมค์ 2 Aux
 • TOA A-2060 สเปก
 • Power Source 220 - 240 V AC, or 24 - 30 V DC
 • Rated Output 60 W
 • ราคา 5,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7010RM  Remote Microphone Expansion TOA
 • TOA MEETING MICROPHONE FS-7010RM Remote Microphone Expansion TOA
 • FS-7010RM Remote Microphone Expansion TOA
 • FS-7010RM Remote Microphone Expansion Unit is used to expand the FS-7000RM general- purpose microphone in the FS-7000 Series Voice Evacuation System
 • สเปก
 • Power Source Supplied from the FS-7000RM
 • Current Consumption 15 mA (increment in FS-7000RM current consumption)
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 5,740 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA WM-5320H ไมค์ลอยแบบสวมหัว
 • ราคา 6,000 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2060 60W TOA
 • TOA Power Mixer A-2060 60W TOA
 • TOA POWER MIXER A-2060
 • toa power mixer A 2060 กำลังวัตต์ 60 วัตต์ 3 ไมค์ 2 Aux
 • TOA A-2060 สเปก
 • Power Source 220 - 240 V AC, or 24 - 30 V DC
 • Rated Output 60 W
 • ราคา 6,210 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EC-100M ไมค์สำหรับประกาศ TOA
 • TOA MEETING MICROPHONE EC-100M ไมค์สำหรับประกาศ TOA
 • ไมค์ประกาศ toa EC-100M
 • ไมค์ประกาศ มีสัญญานเสียงในตัว 4 โทนเสียง TOA EC-100M
 • รายละเอียด
 • มีสัญญานเสียงในตัว 4 สัญญาน
 • ใช้แบตเตอรี่ชนิด SUM-2 2ก้อน
 • ราคา 6,740 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7000AT Attenuator Control Panel
 • TOA ATTENUATOR FS-7000AT Attenuator Control Panel
 • TOA FS-7000AT Attenuator Control Panel
 • Attenuator Control Panel controls the 4-wire system attenuators UPTO 10 Attenuator
 • สเปก
 • Power Source 24 V DC, M3 screw terminal, distance between barriers: 6.4 mm
 • Current Consumption 200 mA
 • ราคา 7,840 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA WM-5320A ไมค์ลอยชนิดสวมหัว
 • ราคา 8,000 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2120-120วัตต์
 • TOA A-2120-120วัตต์
 • TOA POWER MIXER A-2120
 • toa power mixer A 2120 กำลังวัตต์ 120 วัตต์ 3 ไมค์ 2 Aux
 • TOA A-2060 สเปก
 • Power Source 220 - 240 V AC, or 24 - 30 V DC
 • Rated Output 120 W
 • ราคา 8,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS120B
 • TOA Ceiling Speaker HS120B
 • TOA HS120B ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 100W สีดำ
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 12นิ้ว กำลังวัตต์ 100วัตต์ TOA HS120B
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 10,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS120W
 • TOA Ceiling Speaker HS120W
 • TOA HS120W ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 100W สีขาว
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 12นิ้ว กำลังวัตต์ 100วัตต์ TOA HS120W
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 10,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DM 1500
 • TOA Wired Microphone DM 1500
 • TOA DM1500 ไมค์มือถือแบบมีสาย
 • ไมค์โครโฟนมือถือแบบมีสาย TOA DM1500 พร้อมสายไมค์ยาว 10 เมตร
 • สเปก
 • Type Moving coil microphone
 • Directivity Unidirectional
 • ราคา 10,750 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7000PS TOA
 • TOA ATTENUATOR FS-7000PS TOA
 • FS-7000PS DC Power Supply Panel
 • FS-7000PS DC Power Supply Panel supplies 24 V DC power to each component of the FS-7000 Series Voice Evacuation System TOA FS-7000PS DC Power Supply Panel
 • สเปก
 • Power Source 230 V AC, 50 Hz
 • 24 V DC (19.5 - 27 V), M3 screw terminal, distance between barriers: 6.4 mm
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 11,810 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS1200BT
 • TOA Ceiling Speaker HS1200BT
 • TOA HS1200BT ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 60W สีดำ
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 12นิ้ว กำลังวัตต์ 60วัตต์ TOA HS1200BT line100v line70v และโอหม์
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 11,840 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS1200WT
 • TOA Ceiling Speaker HS1200WT
 • TOA HS1200BT ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 60W สีขาว
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 12นิ้ว กำลังวัตต์ 60วัตต์ TOA HS1200BT line100v line70v โอหม์
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 11,840 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS150W
 • TOA Ceiling Speaker HS150W
 • TOA HS150W ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว 100W สีขาว
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 15นิ้ว กำลังวัตต์ 100วัตต์ TOA HS150W
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 12,100 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS150B
 • TOA Ceiling Speaker HS150B
 • TOA HS150B ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว 100W สีดำ
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 15นิ้ว กำลังวัตต์ 100วัตต์ TOA HS150B
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 12,100 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7000JP Junction Panel
 • TOA ATTENUATOR FS-7000JP Junction Panel
 • FS-7000JP Junction Panel
 • Junction Panel is used to connect speaker lines in the FS-7000 Series Voice Evacuation System FS-7000JP TOA
 • สเปก
 • Power Source 24 V DC, M3 screw terminal, distance between barriers: 6.4 mm
 • Current Consumption 130 mA
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 13,580 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
RM-200M REMOTE MICROPHONE
 • TOA MEETING MICROPHONE RM-200M REMOTE MICROPHONE
 • TOA RM-200M ไมค์ประกาศรีโมท
 • remote microphone connect ผ่านสาย RJ-45 (LAN) TOA RM-200M
 • สเปก
 • ใช้ร่วมกับ power mixer VM-2240,VM-2120,VM-3360VA
 • ower Source 24 V DC (Operating range: 14 - 28 V DC)
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 14,030 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
 A-1803 30W 2โซนประกาศ TOA
 • TOA Power Mixer A-1803 30W 2โซนประกาศ TOA
 • power mixer toa a-1803 กำลังวัตต์ 30 วัตต์
 • power mixer toa a-1803 โซนประกาศ 2โซน กำลังวัตต์ 30 วัตต์
 • รายละเอียด power mixer toa a-1803
 • กำลังขับ 30 วัตต์
 • Frequency Response : 50-20000Hz
 • ราคา 14,420 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2240-240วัตต์
 • TOA A-2240-240วัตต์
 • TOA POWER MIXER A-2240
 • toa power mixer A 2240 กำลังวัตต์ 240 วัตต์ 3 ไมค์ 2 Aux
 • TOA A-2060 สเปก
 • Power Source 220 - 240 V AC, or 24 - 30 V DC
 • Rated Output 240 W
 • ราคา 14,480 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2240 240วัตต์ TOA
 • TOA Power Mixer A-2240 240วัตต์ TOA
 • TOA POWER MIXER A-2240
 • toa power mixer A 2240 กำลังวัตต์ 240 วัตต์ 3 ไมค์ 2 Aux
 • TOA A-2060 สเปก
 • Power Source 220 - 240 V AC, or 24 - 30 V DC
 • Rated Output 240 W
 • ราคา 14,480 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1712 ER
 • TOA Power Mixer A-1712 ER
 • TOA POWER MIXER A-1712 ER
 • toa power mixer a1712 กำลังวัตต์ 120 วัตต์ 6 ไมค์ 5 Aux 2 โซนประกาศ
 • TOA A-1712 ER สเปก
 • Power Source 220 V - 230 V AC, 50/60 Hz
 • Rated Output 120 W
 • ราคา 15,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS1500WT
 • TOA Ceiling Speaker HS1500WT
 • TOA HS1500WT ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว 60W สีขาว
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 15นิ้ว กำลังวัตต์ 60วัตต์ TOA HS1500WT line100v line70v โอหม์
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 15,220 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS1500BT
 • TOA Ceiling Speaker HS1500BT
 • TOA HS1500BT ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว 60W สีขาว
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 15นิ้ว กำลังวัตต์ 60วัตต์ TOA HS1500BT line100v line70v โอหม์
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 15,220 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1806 60W 2โซนประกาศ TOA
 • TOA Power Mixer A-1806 60W 2โซนประกาศ TOA
 • power mixer toa a-1806 กำลังวัตต์ 60 วัตต์
 • power mixer toa a-1806 โซนประกาศ 2โซน กำลังวัตต์ 60 วัตต์
 • รายละเอียด power mixer toa a-1806
 • กำลังขับ 60 วัตต์
 • Frequency Response : 50-20000Hz
 • ราคา 15,630 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7000EV Voice Evacuation Panel
 • TOA ATTENUATOR FS-7000EV Voice Evacuation Panel
 • FS-7000EV Voice Evacuation Panel
 • Voice Evacuation Panel is the emergency broadcast operating section of the FS-7000 Series Voice Evacuation System.FS-7000EV Voice
 • สเปก
 • Power Source 24 V DC, M3 screw terminal, distance between barriers: 6.4 mm
 • Current Consumption 130 mA
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | mail :info@super-fee.com
 • ราคา 17,240 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1812 Power Mixer 120 วัตต์ 2โซนประกาศ TOA
 • ราคา 18,060 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7000CP Control Panel
 • TOA ATTENUATOR FS-7000CP Control Panel
 • TOA FS-7000CP Control Panel
 • Attenuator Control Panel controls the 4-wire system attenuators UPTO 10 Attenuator
 • สเปก
 • Power Source 24 V DC, M3 screw terminal, distance between barriers: 6.4 mm
 • Current Consumption 200 mA
 • ราคา 18,410 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1724 ER
 • TOA Power Mixer A-1724 ER
 • TOA POWER MIXER A-1724 ER
 • toa power mixer A1724 กำลังวัตต์ 240 วัตต์ 6 ไมค์ 5 Aux 2 โซนประกาศ
 • TOA A-1724 ER สเปก
 • Power Source 220 V - 230 V AC, 50/60 Hz
 • Rated Output 240 W
 • ราคา 19,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7000RM Remote Microphone TOA
 • TOA MEETING MICROPHONE FS-7000RM Remote Microphone TOA
 • FS-7000RM Remote Microphone
 • FS-7000RM Remote Microphone is used solely for making general-purpose announcements in the FS-7000 Series Voice Evacuation System
 • สเปก
 • Power Source
 • 24 V DC (operating range: 20 - 30 V DC) (supplied from RJ45 connector
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 20,890 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7000RF TOA
 • TOA ATTENUATOR FS-7000RF TOA
 • FS-7000RF Remote Microphone Interface
 • FS-7000RF Remote Microphone Interface Panel is used to connect the FS-7000RM Remote Microphone
 • สเปก
 • Power Source 24 V DC, M3 screw terminal, distance between barriers: 6.4 mm
 • Current Consumption 60 mA
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 21,940 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7006PA
 • TOA Power Amplifier FS-7006PA
 • TOA FS-7006PA เพาเวอร์แอมป์ 600วัตต์ แบบไลน์
 • เพาเวอร์แอมป์แบบไลน์ กำลังวัตต์ 600W TOA FS-7006PA
 • สเปก
 • Power Source 230 V AC, 50 Hz
 • Power Consumption
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 42,830 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BC 900
 • TOA Wired Conference System Digital BC 900
 • TOA BC900 แทนชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับชุดประชุม TOA
 • แทนชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับชุดประชุม TOA BC900
 • สเปก
 • Power Source 100 - 240 V AC, 50/60 Hz (supplied from AC adapter (accessory))
 • Current Consumption Max. 5 A
 • ราคา 44,680 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FS-7012PA แอมป์ไลน์ 1200วัตต์ TOA
 • สินค้ารายการนี้มีส่วนลดพิเศษ โทร 089-214-7352 | LINE : isoundup | MAIL : info@super-fee.com
 • ราคา 58,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า