ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ไมโครโฟนไร้สายแบบคลิปหนีบและสวมหัว museca (museca)

WM-101R
  • ราคา 3,100 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
WM-100R
  • ราคา 3,900 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
WM-121R
  • ราคา 4,300 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
WM-111R
  • ราคา 4,800 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า