ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ไมโครโฟนไร้สายแบบคลิปหนีบและสวมหัว enbao (enbao)

SG-922  EB-9T ไมค์หนีบ
  • ราคา 3,900 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EU-2700 EB-9T ไมค์หนีบ
  • ราคา 4,500 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EU-4700 EB-9T ไมค์หนีบ
  • ราคา 7,600 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า