ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ไมค์โครโฟนไร้สาย โตอะ (toa)

TOA WM-5320 ไมค์คลิปหนีบ Lavaliere
 • TOA Wireless Microphone TOA WM-5320 ไมค์คลิปหนีบ Lavaliere
 • TOA WM-5320 ไมค์ลอยไร้สายแบบไมค์คลิปหนีบ Lavaliere
 • TOA WM-5320 C04 ไมค์ลอยไร้สายแบบไมค์คลิปหนีบ 64 channel battery AA
 • รายละเอียด TOA WM-5320
 • Maximum input level: 110dB SPL.
 • Frequency Range :UHF 692 –722 MHz
 • ราคา 4,500 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA WM-5320H ไมค์ลอยแบบสวมหัว
 • ราคา 6,000 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA WM-5320A ไมค์ลอยชนิดสวมหัว
 • ราคา 8,000 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า