ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ไมค์โครโฟนไร้สาย แอล อี เซ่ (leise)

TS 988 ไมค์ลอยมือถือแบบคู่
 • ราคา 3,700 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS 988 B ไมค์ลอยคลิปหนีบแบบคู่
 • ราคา 3,700 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LEISE LS 989B ไมค์คลิปหนีบแบบคู่
 • ราคา 4,700 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LS 989 ชนิดไมค์คู่
 • ราคา 4,800 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LS 949 ไมค์ลอยมือถือ 4 ไมค์
 • ราคา 6,900 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า