ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ไมค์โครโฟนแบบมีสาย audio technica (audio technica)

Audio technica ATR-1300
  • ราคา 1,250 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
Audio technica AE6100
  • ราคา 7,400 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
Audio technica AE4100
  • ราคา 7,400 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
Audio technica AE3300
  • ราคา 11,600 บาท / เครื่อง
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
Audio technica AE5400
  • ราคา 14,100 บาท / เครื่อง
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า