ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ไมค์โครโฟนแบบมีสาย โตอะ (toa)

DM 1100
  • ราคา 1,000 บาท / อัน
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DM 1200
  • ราคา 2,400 บาท / อัน
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DM 1300
  • ราคา 4,150 บาท / อัน
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DM 1500
  • ราคา 10,750 บาท / อัน
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า