ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ไมค์โครโฟนแบบมีสาย โตอะ (toa)

DM 1100
 • TOA Wired Microphone DM 1100
 • TOA DM1100 ไมค์มือถือแบบมีสาย
 • ไมค์โครโฟนมือถือแบบมีสาย TOA DM1100
 • สเปก
 • Type Moving coil microphone
 • Directivity Unidirectional
 • ราคา 1,000 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DM 1200
 • TOA Wired Microphone DM 1200
 • TOA DM1100 ไมค์มือถือแบบมีสาย
 • ไมค์โครโฟนมือถือแบบมีสาย TOA DM1200 พร้อมสายไมค์ยาว 10 เมตร
 • สเปก
 • Type Moving coil microphone
 • Directivity Unidirectional
 • ราคา 2,400 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DM 1300
 • TOA Wired Microphone DM 1300
 • TOA DM1300 ไมค์มือถือแบบมีสาย
 • ไมค์โครโฟนมือถือแบบมีสาย TOA DM1300 พร้อมสายไมค์ยาว 10 เมตร
 • สเปก
 • Type Moving coil microphone
 • Directivity Unidirectional
 • ราคา 4,150 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DM 1500
 • TOA Wired Microphone DM 1500
 • TOA DM1500 ไมค์มือถือแบบมีสาย
 • ไมค์โครโฟนมือถือแบบมีสาย TOA DM1500 พร้อมสายไมค์ยาว 10 เมตร
 • สเปก
 • Type Moving coil microphone
 • Directivity Unidirectional
 • ราคา 10,750 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า