ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ไมค์สำหรับประกาศ-ไมค์ตั้งโต๊ะ leise (leise)

MS 102
  • LEISE ไมค์สำหรับประกาศ-ไมค์ตั้งโต๊ะ MS 102
  • Main Feature
  • เป็นไมโครโฟนประชุมตั้งโต๊ะสำหรับงานประชุมและสัมมนา
  • ก้านไมโครโฟนเป็นแบบคออ่อนความยาว 45 เซ็นติเมตร
  • ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเด็นเซอร์พร้อมไฟวงแหวนและ LED แสดงสถานะ
  • รูปแบบในการรับสัญญาณของไมโครโฟนเป็นแบบ Cardioid
  • ราคา 850 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า