ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ไมค์สำหรับประกาศ-ไมค์ตั้งโต๊ะ โฮนิค (honic)

HONIC CH 500
  • HONIC MEETING MICROPHONE HONIC CH 500
  • เป็นMicrophonเอนกประสงค์ชนิดตั้งโต๊ะ
  • Condenser Mic.แบบคออ่อน ยาว 48 ซม.
  • มีไฟวงแหวนและไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน
  • มีสววิทซ์ปิด-เปิดการทำงานของไมโครโฟน
  • มีจุดต่อ Outputเป็นแบบ XLR (Balance)
  • ราคา 2,200 บาท / อัน
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า