ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ไมค์สำหรับประกาศ-ไมค์ตั้งโต๊ะ เอ็น ที เอส (nts)

GN-650
 • NTS MEETING MICROPHONE GN-650
 • NTS GN-650 ไมค์สำหรับประกาศ-ไมค์ตั้งโต๊ะ
 • ไมค์สำหรับประกาศ-ไมค์ตั้งโต๊ะ NTS GN-650 ก้านไมค์ยาว 65cm พร้อมสายยาว 8 เมตร
 • รายละเอียด
 • เป็นไมโครโฟนประชุมตั้งโต๊ะสำหรับงานประชุมและสัมมนา
 • ก้านไมโครโฟนเป็นแบบคออ่อนความยาว 65 เซ็นติเมตร
 • ราคา 1,300 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PTS-42
 • NTS MEETING MICROPHONE PTS-42
 • NTS PTS 42 ไมค์สำหรับประกาศ-ไมค์ตั้งโต๊ะ
 • ไมค์สำหรับประกาศ-ไมค์ตั้งโต๊ะ NTS PTS-42 พร้อมสายยาว 8 เมตร
 • รายละเอียด
 • เป็นไมโครโฟนตั้งโต๊ะสำหรับงานประชุมและสัมมนา
 • ก้านไมโครโฟนเป็นแบบคออ่อนความยาว 42 เซ็นติเมตร
 • ราคา 1,500 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า