ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   เพาเวอร์แอมป์ craftaudio (craftaudio)

Craftaudio PV7
 • Craftaudio Power Amplifier Craftaudio PV7
 • POWER AMP Craftaudio PV7.0
 • Craftaudio PV7 class H กำลังขับ 700 x 2 ที่ 8โอหม์
 • OUTPUT POWER STERO MODE
 • 8Ω STEREO RMS POWER : 2x700W
 • 4Ω STEREO RMS POWER : 2x1100W
 • ราคา 15,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
Craftaudio PV 9
 • Craftaudio Power Amplifier Craftaudio PV 9
 • POWER AMP Craftaudio PV9.0
 • Craftaudio PV90 class H กำลังขับ 1000 x 2 ที่ 8โอหม์
 • OUTPUT POWER STERO MODE
 • 8Ω STEREO RMS POWER : 2x1000W
 • 4Ω STEREO RMS POWER : 2x1500W
 • ราคา 17,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
Craftaudio PV13
 • Craftaudio Power Amplifier Craftaudio PV13
 • POWER AMP Craftaudio PV13.0
 • Craftaudio PV13 class H กำลังขับ 1300 x 2 ที่ 8โอหม์
 • OUTPUT POWER STERO MODE
 • 8Ω STEREO RMS POWER : 2x1300W
 • 4Ω STEREO RMS POWER : 2x2000W
 • ราคา 18,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า