ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   เพาเวอร์แอมป์ เอ็น พี อี (npe)

D-2200
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CPA-602A
 • ราคา 1,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CPA-902A
 • ราคา 2,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SCA 300
 • ราคา 3,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
XL600
 • ราคา 8,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
XL1000
 • ราคา 9,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
C1000
 • ราคา 10,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
C1200
 • ราคา 11,720 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
C1500
 • ราคา 13,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
XL1200
 • ราคา 13,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
C1800
 • ราคา 13,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PM2200
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 14,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
X1200S
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 15,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
XL1500
 • ราคา 15,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PM2300
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 15,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
C2200
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 16,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
E2000
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 16,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
XL1800
 • ราคา 16,900 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
XL3000
 • ราคา 19,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PM2500
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 19,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
X2400S
 • ราคา 19,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
E3000
 • ราคา 19,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
XL2200
 • ราคา 20,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HA2300
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 20,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
C3600H
 • ราคา 20,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
X-3600S
 • สินค้ายังไม่รวมภาษี
 • ราคา 21,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HA 2500
 • ราคา 25,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PH1200
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 25,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
E4000A
 • เอ็น พี อี เพาเวอร์แอมป์ E4000A
 • NPE POWER AMP E 4000A
 • ปรับปรุงจากรุ่น E4000 ให้มีความเพี้ยนน้อย มีระบบป้องกันความเสียหายตัวเครื่อง
 • เหมาะสำหรับงานแสดงสด
 • CLASS : H
 • DAMPING FACTOR @ 8 OHM 1KHZ > 300
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 26,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
K900
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 26,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
E4000
 • ราคา 27,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
E5000A
 • ราคา 35,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PH1600
 • ราคา 35,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า