ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   เพาเวอร์แอมป์ เอ็น ที เอส (nts)

CS 1800
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CS 2200
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GX 5000
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
E 2400
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
E 3000
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
E 3600
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PA 400
 • ราคา 4,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PA 600
 • ราคา 5,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PA 800
 • ราคา 5,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
T 1000
 • ราคา 9,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MI-3500
 • เอ็น ที เอส เพาเวอร์แอมป์ MI-3500
 • NTS MI-3500 เพาเวอร์แอมป์ 350วัตต์ ขนาด 2U
 • เพาเวอร์แอมป์ NTS MI3500 กำลังขับ 350วัตต์ที่8โอหม์ Damping Factor มากว่า 400 ขนาด2U
 • กำลังวัตต์ สเตอริโอ
 • 350W x 2 @ 8 ohm
 • 525W x 2 @ 4 ohm
 • ราคา 9,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CS 1200
 • ราคา 11,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MI-5500
 • เอ็น ที เอส เพาเวอร์แอมป์ MI-5500
 • NTS MI-5500 เพาเวอร์แอมป์ 1100 วัตต์ ขนาด 2U
 • เพาเวอร์แอมป์ NTS MI3500 กำลังขับข้างละ 550 วัตต์ที่ 8โอหม์ Damping Factor มากว่า 400 ขนาด2U
 • กำลังวัตต์ สเตอริโอ
 • 550W x 2 @ 8 ohm
 • 825W x 2 @ 4 ohm
 • ราคา 12,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MI-7000
 • เอ็น ที เอส เพาเวอร์แอมป์ MI-7000
 • NTS MI-7000 เพาเวอร์แอมป์ 1400 วัตต์ ขนาด 2U
 • เพาเวอร์แอมป์ NTS MI7000 กำลังขับข้างละ 700 วัตต์ที่ 8โอหม์ Damping Factor มากว่า 400 ขนาด2U
 • กำลังวัตต์ สเตอริโอ
 • 700W x 2 @ 8 ohm
 • 1050W x 2 @ 4 ohm
 • ราคา 13,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
T 1600
 • ราคา 13,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MI-11000
 • เอ็น ที เอส เพาเวอร์แอมป์ MI-11000
 • NTS MI-11000 เพาเวอร์แอมป์ 2200 วัตต์ ขนาด 2U
 • เพาเวอร์แอมป์ NTS MI11000 กำลังขับข้างละ 1100 วัตต์ที่ 8โอหม์ Damping Factor มากว่า 400 ขนาด2U
 • กำลังวัตต์ สเตอริโอ
 • 1100W x 2 @ 8 ohm
 • 1650W x 2 @ 4 ohm
 • ราคา 14,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
T 2400
 • ราคา 14,630 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
T 3000
 • ราคา 15,950 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CX 4000
 • ราคา 18,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า