ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   เพาเวอร์แอมป์ เควส (quest)

QTA ACC1 Mini
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 7,600 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QTA-2120P
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 28,900 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QTA-4060P
 • เควส เพาเวอร์แอมป์ QTA-4060P
 • 4 Channel Power Amplifier
 • Signal presence/clip and protection status indicators for each individual channel
 • Individual gain controls of each input
 • 8 ohm, 70V and 100V speaker output
 • All inputs and outputs through Phoenix connectors for easy maintenance.
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 29,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QTA-4120P
 • เควส เพาเวอร์แอมป์ QTA-4120P
 • 4 Channel Power Amplifier
 • Signal presence/clip and protection status indicators for each individual channel
 • Individual gain controls of each input
 • 8 ohm, 70V and 100V speaker output
 • All inputs and outputs through Phoenix connectors for easy maintenance.
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 33,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QTA-2240P
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 40,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า