ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   เพาเวอร์แอมป์ ฟาย แอนด์ ฟาย (fine and fine)

VF800
 • FINE AND FINE Power Amplifier VF800
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE & FINE รุ่น VF800
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE FINE รุ่น VF800 กำลังขับ 900W ที่8โอหม์
 • OUTPUT STERO MODE
 • 2 x 130 @ 8 ohm
 • 2 x 200 @ 4 ohm
 • ราคา 7,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
VS600
 • FINE AND FINE Power Amplifier VS600
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE & FINE รุ่น VS600
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE FINE รุ่น VS600 กำลังขับ 400W ที่8โอหม์
 • OUTPUT STERO MODE
 • 2 x 200 @ 8 ohm
 • 2 x 300 @ 4 ohm
 • ราคา 9,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
VS1000
 • FINE AND FINE Power Amplifier VS1000
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE & FINE รุ่น VS1000
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE FINE รุ่น VS1000 กำลังขับ 900W ที่8โอหม์
 • OUTPUT STERO MODE
 • 2 x 350 @ 8 ohm
 • 2 x 500 @ 4 ohm
 • ราคา 10,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
VS1500
 • FINE AND FINE Power Amplifier VS1500
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE & FINE รุ่น VS1500
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE FINE รุ่น VS1500 กำลังขับ 900W ที่8โอหม์
 • OUTPUT STERO MODE
 • 2 x 450 @ 8 ohm
 • 2 x 700 @ 4 ohm
 • ราคา 10,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
VF800
 • FINE AND FINE Power Amplifier VF800
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE & FINE รุ่น VF800
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE FINE รุ่น VF800 กำลังขับ 900W ที่8โอหม์
 • OUTPUT STERO MODE
 • 2 x 450 @ 8 ohm
 • 2 x 700 @ 4 ohm
 • ราคา 11,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MT402
 • FINE AND FINE Power Amplifier MT402
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE & FINE MODEL MT402
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE FINE MT402 กำลังขับ 800W ที่8โอหม์
 • OUTPUT STERO MODE
 • 2 x 400 @ 8 ohm
 • 2 x 600 @ 4 ohm
 • ราคา 17,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
VS2500II
 • FINE AND FINE Power Amplifier VS2500II
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE & FINE รุ่น VF2500II
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE FINE รุ่น VF2500II กำลังขับ 1400W ที่8โอหม์
 • OUTPUT STERO MODE
 • 2 x 700 @ 8 ohm
 • 2 x 1100 @ 4 ohm
 • ราคา 18,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MT602
 • FINE AND FINE Power Amplifier MT602
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE & FINE MODEL MT602
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE FINE MT602 กำลังขับ 1200W ที่8โอหม์
 • OUTPUT STERO MODE
 • 2 x 600 @ 8 ohm
 • 2 x 900 @ 4 ohm
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 19,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MT802
 • FINE AND FINE Power Amplifier MT802
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE & FINE MODEL MT802
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE FINE MT802 กำลังขับ 1400W ที่8โอหม์
 • OUTPUT STERO MODE
 • 2 x 700 @ 8 ohm
 • 2 x 1100 @ 4 ohm
 • ราคา 24,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MT1205
 • FINE AND FINE Power Amplifier MT1205
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE & FINE MODEL MT1202
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE FINE MT1202 กำลังขับ 2400W ที่8โอหม์
 • OUTPUT STERO MODE
 • 2 x 1200 @ 8 ohm
 • 2 x 1650 @ 4 ohm
 • ราคา 28,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า