ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   เพาเวอร์แอมป์ ทาฟน์ (tafn)

D TECH 1200
 • TAFN Power Amplifier D TECH 1200
 • OUTPUT POWER STERO MODE FOR TAFN D TECH 1200
 • 8 ohm @310 Watts RMS (per channels driven)
 • 4 ohm @580 Watts RMS (per channels driven)
 • 2.6 ohm @650 Watts RMS (per channels driven)
 • 2 ohm @480 Watts RMS (per channels driven)
 • TAFN D TECH 1200 สินค้ารับประกัน 1 ปี
 • ราคา 18,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ATOM-3200
 • TAFN Power Amplifier ATOM-3200
 • OUTPUT POWER STERO MODE FOR TAFN ATOM 3200
 • 8 ohm 850 Watts RMS (per channels driven)
 • 4 ohm 1600 Watts RMS (per channels driven)
 • 2 ohm 1000 Watts RMS (per channels driven)
 • OUTPUT POWER BRIDGE MONO MODE FOR TAFN ATOM 3200
 • ราคา 19,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
D TECH 2400
 • TAFN Power Amplifier D TECH 2400
 • OUTPUT POWER STERO MODE FOR TAFN D TECH 2400
 • 8 ohm 520 Watts RMS (per channels driven)
 • 4 ohm 980 Watts RMS (per channels driven)
 • 2.6 ohm 1400 Watts RMS (per channels driven)
 • 2 ohm 1350 Watts RMS MODE LZ (per channels driven)
 • TAFN D TECH 2400 สินค้ารับประกัน 1 ปี
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 21,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
i POWER 4000
 • TAFN Power Amplifier i POWER 4000
 • OUTPUT POWER STERO MODE
 • 8 ohm 500 Watts RMS (per channels driven)
 • 4 ohm 980 Watts RMS (per channels driven)
 • 2.6 ohm 1450 Watts RMS (per channels driven)
 • 2 ohm 1800 Watts RMS (per channels driven)
 • ราคา 24,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
D TECH 3600
 • TAFN Power Amplifier D TECH 3600
 • OUTPUT POWER STERO MODE FOR TAFN D TECH 3600
 • 8 ohm 950 Watts RMS (per channels driven)
 • 4 ohm 1800 Watts RMS (per channels driven)
 • 2.6 ohm 2300 Watts RMS (per channels driven)
 • 2 ohm 1350 Watts RMS (per channels driven)
 • TAFN D TECH 3600 สินค้ารับประกัน 1 ปี
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 28,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
i POWER 5000
 • TAFN Power Amplifier i POWER 5000
 • OUTPUT POWER STERO MODE
 • 8 ohm 720 Watts RMS (per channels driven)
 • 4 ohm 1400 Watts RMS (per channels driven)
 • 2.6 ohm 2000 Watts RMS (per channels driven)
 • 2 ohm 2600 Watts RMS (per channels driven)
 • ราคา 28,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
i POWER 6000
 • TAFN Power Amplifier i POWER 6000
 • OUTPUT POWER STERO MODE
 • 8 ohm 1000 Watts RMS (per channels driven)
 • 4 ohm 2000 Watts RMS (per channels driven)
 • 2.6 ohm 3000 Watts RMS (per channels driven)
 • 2 ohm 3600 Watts RMS (per channels driven)
 • ราคา 32,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
D TECH 3600i
 • TAFN Power Amplifier D TECH 3600i
 • OUTPUT POWER STERO NORMAL MODE FOR TAFN D TECH 3600i
 • 8 ohm 1000 Watts RMS (per channels driven)
 • 4 ohm 1950 Watts RMS (per channels driven)
 • 2.6 ohm 2500 Watts RMS (per channels driven)
 • 2 ohm -
 • TAFN D TECH 3600i สินค้ารับประกัน 3 ปี
 • ราคา 32,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
D TECH 8000i
 • TAFN Power Amplifier D TECH 8000i
 • OUTPUT POWER STERO NORMAL MODE
 • 8 ohm @1600 Watts RMS (per channels driven)
 • 4 ohm @3200 Watts RMS (per channels driven)
 • 2.6 ohm @4000 Watts RMS (per channels driven)
 • OUTPUT POWER STERO LZ MODE
 • TAFN D TECH 8000I สินค้ารับประกัน 3 ปี
 • ราคา 47,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า