ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   เพาเวอร์แอมป์ ทาฟน์ (tafn)

D TECH 1200
 • TAFN D TECH 1200 สินค้ารับประกัน 1 ปี
 • ราคา 18,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ATOM-3200
 • ราคา 19,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
D TECH 2400
 • TAFN D TECH 2400 สินค้ารับประกัน 1 ปี
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 21,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
i POWER 4000
 • ราคา 24,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
D TECH 3600
 • TAFN D TECH 3600 สินค้ารับประกัน 1 ปี
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 28,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
i POWER 5000
 • ราคา 28,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
i POWER 6000
 • ราคา 32,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
D TECH 3600i
 • TAFN D TECH 3600i สินค้ารับประกัน 3 ปี
 • ราคา 32,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
D TECH 8000i
 • TAFN D TECH 8000I สินค้ารับประกัน 3 ปี
 • ราคา 47,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า