ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   เพาเวอร์แอมป์ คิวเอสซี (qsc)

QSC CX254
 • QSC Power Amplifier QSC CX254
 • เพาเวอร์แอมป์ QSC CX254
 • QSC CX254 power amp 4 Channels Class AB+B กำลังขับ 140W ต่อข้าง ที่ 8ohms
 • Amplifier : 4 Channels
 • Class : AB+B
 • STEREO MODE, Both Channels Driven
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ISA280
 • QSC Power Amplifier ISA280
 • Amplifier : 2 channels
 • Class : AB
 • STEREO MODE, Both Channels Driven
 • 185W @8 ohms 20 Hz-20 kHz 0.1% THD
 • 280W @4 ohms 20 Hz-20 kHz 0.1% THD
 • สินค้ายังไม่รวมภาษี
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ISA450
 • QSC Power Amplifier ISA450
 • Amplifier : 2 channels
 • Class : AB
 • STEREO MODE, Both Channels Driven
 • 260W @8 ohms 20 Hz-20 kHz 0.1% THD
 • 425W @4 ohms 20 Hz-20 kHz 0.1% THD
 • สินค้ายังไม่รวมภาษี
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ISA750
 • QSC Power Amplifier ISA750
 • Amplifier : 2 channels
 • Class : AB
 • STEREO MODE, Both Channels Driven
 • 450W @8 ohms 20 Hz-20 kHz 0.1% THD
 • 650W @4 ohms 20 Hz-20 kHz 0.1% THD
 • สินค้ายังไม่รวมภาษี
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ISA1350
 • QSC Power Amplifier ISA1350
 • Amplifier : 2 channels
 • Class : H,3 Tier
 • STEREO MODE, Both Channels Driven
 • 800W @8 ohms 20 Hz-20 kHz 0.1% THD
 • 1300W @4 ohms 20 Hz-20 kHz 0.1% THD
 • สินค้ายังไม่รวมภาษี
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ISA300Ti
 • QSC Power Amplifier ISA300Ti
 • Amplifier : 2 channels
 • Class : AB
 • STEREO MODE, Both Channels Driven
 • 185W @8 ohms 20 Hz-20 kHz 0.1% THD
 • 280W @4 ohms 20 Hz-20 kHz 0.1% THD
 • สินค้ายังไม่รวมภาษี
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ISA500Ti
 • QSC Power Amplifier ISA500Ti
 • Amplifier : 2 channels
 • Class : AB
 • STEREO MODE, Both Channels Driven
 • 260W @8 ohms 20 Hz-20 kHz 0.1% THD
 • 425W @4 ohms 20 Hz-20 kHz 0.1% THD
 • สินค้ายังไม่รวมภาษี
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ISA800Ti
 • QSC Power Amplifier ISA800Ti
 • Amplifier : 2 channels
 • Class : H
 • STEREO MODE, Both Channels Driven
 • 450W @8 ohms 20 Hz-20 kHz 0.1% THD
 • 650W @4 ohms 20 Hz-20 kHz 0.1% THD
 • สินค้ายังไม่รวมภาษี
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QSC GX3
 • QSC Power Amplifier QSC GX3
 • เพาเวอร์แอมป์ QSC GX3
 • QSC GX3 power amp 2 Channels Class B กำลังขับ 425W ต่อข้าง
 • Amplifier : 2 channels
 • Class : B
 • Stero Mode Watt/Channel
 • ราคา 14,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QSC GX5
 • QSC Power Amplifier QSC GX5
 • เพาเวอร์แอมป์ QSC GX5
 • QSC GX5 power amp 2 Channels Class H 2-tier กำลังขับ 700W @ 4ohm ต่อข้าง
 • Amplifier : 2 channels
 • Class : H,2-Tier
 • Stero Mode Watt/Channel
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 18,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QSC GX7
 • QSC Power Amplifier QSC GX7
 • เพาเวอร์แอมป์ QSC GX7
 • QSC GX7 power amp 2 Channels Class H 2-tier กำลังขับ 1000W ต่อข้าง
 • Amplifier : 2 channels
 • Class : H,2-Tier
 • Stero Mode Watt/Channel
 • ราคา 28,850 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QSC CX302
 • QSC Power Amplifier QSC CX302
 • เพาเวอร์แอมป์ QSC CX302
 • power amp 2 Channels Class AB+B กำลังขับ 200W ต่อข้าง ที่ 8ohms
 • Class AB+B
 • STEREO MODE, Both Channels Driven
 • 200 W @8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.05% THD
 • ราคา 33,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QSC CX302V
 • QSC Power Amplifier QSC CX302V
 • เพาเวอร์แอมป์ QSC CX302V
 • QSC CX302V power amp Line voltage 70/140V Class AB+B กำลังขับ 200W ที่ 70V และ 300W ที่ 140V
 • Amplifier : Line voltage 70/140V
 • Class : AB+B
 • Line voltage 70V MODE
 • ราคา 34,100 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QSC CX502
 • QSC Power Amplifier QSC CX502
 • POWER AMP QSC CX502
 • QSC CX502 power amp 2 Channels Class AB+B กำลังขับ 300W ต่อข้าง ที่ 8ohms
 • Amplifier : 2 Channels
 • Class : AB+B
 • STEREO MODE, Both Channels Driven
 • ราคา 42,250 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QSC CX404
 • QSC Power Amplifier QSC CX404
 • เพาเวอร์แอมป์ QSC CX404
 • QSC CX404 power amp 4 Channels Class AB+B กำลังขับ 250W ต่อข้าง ที่ 8ohms
 • Amplifier : 4 Channels
 • Class : AB+B
 • STEREO MODE, Both Channels Driven
 • ราคา 47,350 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QSC CX204V 4 Channels Line voltage
 • QSC Power Amplifier QSC CX204V 4 Channels Line voltage
 • เพาเวอร์แอมป์ QSC CX204V
 • QSC CX204V power amp Line voltage 70/140V 4 Channels Class 4 AB+B กำลังขับ 300W/CH ที่ 70V และ 600W/CH ที่ 140V
 • Amplifier : 4 Channels
 • Class : AB+B
 • Line voltage 70, Both Channels Driven
 • ราคา 47,350 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QSC CX702
 • QSC Power Amplifier QSC CX702
 • เพาเวอร์แอมป์ QSC CX702
 • QSC CX702 power amp 2 Channels Class H 2-tier กำลังขับ 425W ต่อข้าง ที่ 8ohms
 • Amplifier : 2 Channels
 • Class : H, 2-tier
 • STEREO MODE, Both Channels Driven
 • ราคา 52,350 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QSC CX602V
 • QSC Power Amplifier QSC CX602V
 • เพาเวอร์แอมป์ QSC CX602V
 • QSC CX602V power amp 8,16โอหม์ และ Line voltage 70/140V Class AB+B กำลังขับ 200W ที่ 70V และ 300W ที่ 140V
 • Amplifier : Line voltage 70/140V
 • Amplifier : 2 Channels
 • Class : AB+B
 • ราคา 52,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QSC CX1202V
 • QSC Power Amplifier QSC CX1202V
 • เพาเวอร์แอมป์ QSC CX1202V
 • QSC CX1202V power amp 4 8 16โอหม์ และ 1200W/ch at 70V; 2400W bridged at 140V
 • Class :H
 • STEREO MODE Per Channels Driven
 • 700W @8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.05% THD
 • ราคา 62,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QSC CX168 8 Channels
 • QSC Power Amplifier QSC CX168 8 Channels
 • เพาเวอร์แอมป์ QSC CX168
 • QSC CX702 power amp 8 Channels Class AB+B กำลังขับ 130W
 • Amplifier : 8 Channels
 • Class : AB+B
 • STEREO MODE, Both Channels Driven
 • ราคา 62,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QSC CX108V 8 Channels Line voltage
 • QSC Power Amplifier QSC CX108V 8 Channels Line voltage
 • เพาเวอร์แอมป์ QSC CX108V 8 Channels Line voltage
 • QSC CX108V power amp 8 Channels Line voltage 70/140V Class AB+B กำลังขับ 100W/CH ที่ 70V และ 200W/CH ที่ 140V
 • Amplifier : Line voltage 70/140V
 • Amplifier : 8 Channels
 • Class : AB+B
 • ราคา 62,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QSC CX902
 • QSC Power Amplifier QSC CX902
 • เพาเวอร์แอมป์ QSC CX902
 • QSC CX902 power amp 2 Channels Class H 2-tier กำลังขับ 550W ต่อข้าง ที่ 8ohms
 • Amplifier : 2 Channels
 • Class : H, 2-tier
 • STEREO MODE, Both Channels Driven
 • ราคา 62,510 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QSC CX1102
 • QSC Power Amplifier QSC CX1102
 • เพาเวอร์แอมป์ QSC CX1102
 • QSC CX1102 power amp 2 Channels Class H 2-tier กำลังขับ 700W ต่อข้าง ที่ 8ohms
 • Amplifier : 2 Channels
 • Class : H, 2-tier
 • STEREO MODE, Both Channels Driven
 • ราคา 69,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า