ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   เพาเวอร์ มิกเซอร์ โตอะ (toa)

A-1706
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2120 120วัตต์ TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A 230H
 • ราคา 4,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2030-30วัตต์
 • ราคา 4,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2060 60W TOA
 • ราคา 6,210 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
 A-1803 30W 2โซนประกาศ TOA
 • ราคา 14,420 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-2240 240วัตต์ TOA
 • ราคา 14,480 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1712 ER
 • ราคา 15,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1806 60W 2โซนประกาศ TOA
 • ราคา 15,630 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1812 Power Mixer 120 วัตต์ 2โซนประกาศ TOA
 • ราคา 18,060 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
A-1724 ER
 • ราคา 19,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า