ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   เพาเวอร์ มิกเซอร์ เควส (quest)

QTA ACC1 Mini
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 7,600 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QTA-4040M
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 8,600 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QTM60
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 10,900 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QTA-6060M
 • เควส เพาเวอร์ มิกเซอร์ QTA-6060M
 • Controls
 • Outputs Power: 60W
 • Channel 1~5 volume control, Aux 6 volume control, Master volume control, Tone controls (Bass, Treble), TEL volume control, Mute slide switch, Chime Control AC 115V / 240V voltage Selector switch
 • Push switchs Rear Mounted Mic 1/Aux 1 , Mic 2/Aux 2, Mic 3/Aux 3, Mic 4/Aux 4, Mic 5/Aux 5
 • Indicators Power indicator (LED), output level indicators (6 LEDS)
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 16,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QTA-6120M
 • เควส เพาเวอร์ มิกเซอร์ QTA-6120M
 • Controls
 • Outputs Power: 120W
 • Channel 1~5 volume control, Aux 6 volume control, Master volume control, Tone controls (Bass, Treble), TEL volume control, Mute slide switch, Chime Control AC 115V / 240V voltage Selector switch
 • Push switchs Rear Mounted Mic 1/Aux 1 , Mic 2/Aux 2, Mic 3/Aux 3, Mic 4/Aux 4, Mic 5/Aux 5
 • Indicators Power indicator (LED), output level indicators (6 LEDS)
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 18,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
QTA-6250M
 • เควส เพาเวอร์ มิกเซอร์ QTA-6250M
 • Controls
 • Outputs Power: 240W
 • Channel 1~5 volume control, Aux 6 volume control, Master volume control, Tone controls (Bass, Treble), TEL volume control, Mute slide switch, Chime Control AC 115V / 240V voltage Selector switch
 • Push switchs Rear Mounted Mic 1/Aux 1 , Mic 2/Aux 2, Mic 3/Aux 3, Mic 4/Aux 4, Mic 5/Aux 5
 • Indicators Power indicator (LED), output level indicators (6 LEDS)
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 31,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า