ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   เพาเวอร์ มิกเซอร์ มีลาย 70-100 itc (itc)

T-60B
 • ราคา 5,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
T-120B
 • ราคา 6,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
T-240B
 • ราคา 10,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
T-350B
 • ราคา 13,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
T-6350 350W
 • ราคา 14,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
T-550B
 • ราคา 16,910 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
T-6500 500W
 • ราคา 18,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
T-650B
 • ราคา 20,760 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
T-6650 650W
 • ราคา 23,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
T-61000 1000W
 • ราคา 38,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
T-61500 1500W
 • ราคา 57,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า