ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   เพาเวอร์ มิกเซอร์ มีลาย 70-100 โฮนิค (honic)

PM 6Z
  • โฮนิค เพาเวอร์ มิกเซอร์ มีลาย 70-100 PM 6Z
  • เพาเวอร์มิกซ์ honic pm-6z 600วัตต์
  • เพาเวอร์มิกซ์ honic pm-6z 600วัตต์ มีลายเอาท์พุท 100 วัตต์ เลือกได้ 6 zone มี usb sc card
  • รายละเอียด
  • เพาเวอร์มิกซ์แอมป์ขยาย 600 วัตต์ มีลายเอาท์พุท 100 วัตต์
  • มีระบบเลือก Zone ได้ถึง 6 ช่องโดยใช้ Relay เป็นตัวเลือช่อง
  • ราคา 13,000 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า