ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   เพาเวอร์ มิกเซอร์ มีลาย 70-100 รอยัล (royal)

PCE 7L 500 UT
 • ROYAL Power Mixer Line Voltage PCE 7L 500 UT
 • PCE 7L 500 UT เครื่องขยายเสียงมอสเฟท มีพัดลมในตัว
 • 6 Channel mic/line usb,sd card และวิทยุ am,fm สามารถต่อได้ทั้ง แบบโอมห์ และแบบไลน์โวลต์
 • กำลังขับ 500 วัตต์ สุงสุด 750 วัตต์ @ 8 โอหม์
 • มี USB PORT, SD CARD,MP3
 • มี วิทยุ AM/FM ช่วงความถี่ 87.50-108 MHz
 • ราคา 13,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PCE 7L 1000UT
 • ROYAL Power Mixer Line Voltage PCE 7L 1000UT
 • ROYAL POWER MIXER รุ่น PCE 7L 1000UT
 • power mixer 1000วัตต์ 6 Channel mic/line usb,sd card และวิทยุ am,fm สามารถต่อได้ทั้ง แบบโอมห์ และแบบไลน์โวลต์
 • กำลังขับ 1000 วัตต์
 • มี USB PORT, SD CARD,MP3
 • มี วิทยุ AM/FM ช่วงความถี่ 87.50-108 MHz
 • ราคา 18,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PCE 7L 1500UT
 • ROYAL Power Mixer Line Voltage PCE 7L 1500UT
 • PCE 7L 1500 UT เครื่องขยายเสียงมอสเฟท มีพัดลมในตัว
 • power mixer 1500วัตต์ 6 Channel mic/line usb,sd card และวิทยุ am,fm สามารถต่อได้ทั้ง แบบโอมห์ และแบบไลน์โวลต์
 • กำลังขับ 1500 วัตต์
 • มี USB PORT, SD CARD,MP3
 • มี วิทยุ AM/FM ช่วงความถี่ 87.50-108 MHz
 • ราคา 23,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PCE 7L 2000UT
 • ROYAL Power Mixer Line Voltage PCE 7L 2000UT
 • PCE 7L 2000 UT เครื่องขยายเสียงมอสเฟท มีพัดลมในตัว
 • power mixer 2000วัตต์ 6 Channel mic/line usb,sd card และวิทยุ am,fm สามารถต่อได้ทั้ง แบบโอมห์ และแบบไลน์โวลต์
 • กำลังขับ 2000 วัตต์
 • มี USB PORT, SD CARD,MP3
 • มี วิทยุ AM/FM ช่วงความถี่ 87.50-108 MHz
 • ราคา 32,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า