ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   เพาเวอร์ มิกเซอร์ มีลาย 70-100 มิวสิค (music)

KU 750B
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KC550
 • มิวสิค เพาเวอร์ มิกเซอร์ มีลาย 70-100 KC550
 • MUSIC KC550 เพาเวอร์มิกเซอร์ กำลังขับ 550วัตต์
 • เพาเวอร์มิกเซอร์ ทรานซิสเตอร์ มิวสิค kc 550 กำลังขับ 500วัตต์ 4ไมค์ 1aux 2cd ต่อ 70-100V 8-16โอหม์
 • Specification(รายละเอียดสินค้า)เพาเวอร์มิกเซอร์ ทรานซิสเตอร์
 • ช่องรับสัญญาณเข้า 4 ไมค์, 3 ซีดี
 • ส่วนปรับแต่งของไมค์และซีดี สามารถปรับเสียง ทุ้ม แหลม
 • ราคา 12,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KC750
 • มิวสิค เพาเวอร์ มิกเซอร์ มีลาย 70-100 KC750
 • MUSIC KC750 เพาเวอร์มิกเซอร์ กำลังขับ 750วัตต์
 • เพาเวอร์มิกเซอร์ ทรานซิสเตอร์ มิวสิค kc 750 กำลังขับ 750วัตต์ 4ไมค์ 1aux 2cd ต่อ 70-100V 8-16โอหม์
 • Specification(รายละเอียดสินค้า)เพาเวอร์มิกเซอร์ ทรานซิสเตอร์
 • ช่องรับสัญญาณเข้า 4 ไมค์, 3 ซีดี
 • ส่วนปรับแต่งของไมค์และซีดี สามารถปรับเสียง ทุ้ม แหลม
 • ราคา 13,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KU 550B
 • ราคา 13,900 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KC1000
 • มิวสิค เพาเวอร์ มิกเซอร์ มีลาย 70-100 KC1000
 • MUSIC KC1000 เพาเวอร์มิกเซอร์ กำลังขับ 1000วัตต์
 • เพาเวอร์มิกเซอร์ ทรานซิสเตอร์ มิวสิค kc 1000 กำลังขับ 1000วัตต์ 4ไมค์ 1aux 2cd ต่อ 70-100V 8-16โอหม์
 • Specification(รายละเอียดสินค้า)เพาเวอร์มิกเซอร์ ทรานซิสเตอร์
 • ช่องรับสัญญาณเข้า 4 ไมค์, 3 ซีดี
 • ส่วนปรับแต่งของไมค์และซีดี สามารถปรับเสียง ทุ้ม แหลม
 • ราคา 14,600 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KC1200
 • มิวสิค เพาเวอร์ มิกเซอร์ มีลาย 70-100 KC1200
 • MUSIC KC1200 เพาเวอร์มิกเซอร์ กำลังขับ 1200วัตต์
 • เพาเวอร์มิกเซอร์ ทรานซิสเตอร์ มิวสิค kc 1200 กำลังขับ 1200วัตต์ 4ไมค์ 1aux 2cd ต่อ 70-100V 8-16โอหม์
 • Specification(รายละเอียดสินค้า)เพาเวอร์มิกเซอร์ ทรานซิสเตอร์
 • ช่องรับสัญญาณเข้า 4 ไมค์, 3 ซีดี
 • ส่วนปรับแต่งของไมค์และซีดี สามารถปรับเสียง ทุ้ม แหลม
 • ราคา 16,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KU 1000B
 • ราคา 18,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KU 1200B
 • ราคา 19,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า