ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   เครื่องบันทึกเสียง โฮนิค (honic)

HD-MI16 เครื่องบันทึกเสียง
  • โฮนิค เครื่องบันทึกเสียง HD-MI16 เครื่องบันทึกเสียง
  • HONIC HD-MI16 เครื่องบันทึกเสียง ในตัวเครื่องไม่มี USB SD CARD ต้องแยกซื้อต่างหาก
  • เครื่องเล่นและบันทึกเสียง honic HD-MI16 ระบบ Digital MP3/USD/SDHC บันทึกได้ 16GB 128Kbps
  • รายละเอียด
  • เป็นเครื่องเล่นและบันทึกเสียงระบบ Digital MP3/USD/SDHC
  • เล่นไฟล์เพลง MP3, WMA, WAV ได้สูงสุด 999 เพลง
  • ราคา 4,500 บาท / เครื่อง
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า