ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   อีควอไลเซอร์ hokutone (hokutone)

EQ-215 15 BRAND สไลด์ยาว 20mm Hokutone
 • ราคา 2,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EQ-215N 15 BRAND สไลด์ยาว 20mm Hokutone
 • ราคา 2,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EQ-231N สไลด์ยาว 20mm 31brand Hokutone
 • ราคา 2,900 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EQ-231 31 BRAND สไลด์ยาว 20mm Hokutone
 • ราคา 2,900 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EQ-1231N สไลด์ยาว 45mm 31brand
 • ราคา 4,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EQ-1231 31 BRAND สไลด์ยาว 45mm Hokutone
 • ราคา 4,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EQ-2231N สไลด์ยาว 45mm 31brand
 • ราคา 6,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EQ-2231 สไลด์ยาว 45mm 31brand Hokutone
 • ราคา 6,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า