ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   อีควอไลเซอร์ เอ็น พี อี (npe)

GQ-215L สไลด์ยาว 45mm 15 brand
  • ราคา 4,200 บาท / เครื่อง
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GQ-1502 สไลด์ยาว 60mm 15brand
  • ราคา 5,900 บาท / เครื่อง
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GQ-231L สไลด์ยาว 45mm 31brand
  • ราคา 7,500 บาท / เครื่อง
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GQ-231 สไลด์ยาว 20mm 31brand
  • ราคา 7,500 บาท / เครื่อง
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า