ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   อีควอไลเซอร์ เอ็น ที เอส (nts)

NTS EQ 215XS
 • ราคา 2,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
NTS EQ 231 31 แบนด์
 • ราคา 3,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
NTS EQ 2215XL
 • ราคา 4,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
NTS 1231XS EQ
 • ราคา 4,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
NTS 2231XS EQ
 • ราคา 6,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า