ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   สายลำโพง laser (laser)

สายลำโพงเสียงภายใน ขนาด 0.5 sqmm
 • LASER สายลำโพง สายลำโพงเสียงภายใน ขนาด 0.5 sqmm
 • สายลำโพงสำหรับติดตั้งภายในอาคาร ขนาด 2 x 0.5 sqmm ทองแดงแท้
 • สายลำโพงสำหรับติดตั้งภายในอาคาร ขนาด 2 x 0.5 sqmm ความยาวต่อม้วน 100 เมตร ทองแดงแท้ 100%
 • คุณสมบัติ
 • ขนาด 2 x 0.5 sqmm
 • ความยาว 100 เมตรต่อม้วน
 • ราคา 1,050 บาท / ม้วน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
สายลำโพงเสียงภายใน ขนาด 1 sqmm
 • LASER สายลำโพง สายลำโพงเสียงภายใน ขนาด 1 sqmm
 • สายลำโพงสำหรับติดตั้งภายในอาคาร ขนาด 2 x 1 sqmm ทองแดงแท้
 • สายลำโพงสำหรับติดตั้งภายในอาคาร ขนาด 2 x 1 sqmm ความยาวต่อม้วน 100 เมตร ทองแดงแท้ 100%
 • คุณสมบัติ
 • ขนาด 2 x 1 sqmm
 • ความยาว 100 เมตรต่อม้วน
 • ราคา 1,500 บาท / ม้วน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
สายลำโพงเสียงภายใน ขนาด 1.5 sqmm
 • LASER สายลำโพง สายลำโพงเสียงภายใน ขนาด 1.5 sqmm
 • สายลำโพงสำหรับติดตั้งภายในอาคาร ขนาด 2 x 1.5 sqmm ทองแดงแท้
 • สายลำโพงสำหรับติดตั้งภายในอาคาร ขนาด 2 x 1.5 sqmm ความยาวต่อม้วน 100 เมตร ทองแดงแท้ 100%
 • คุณสมบัติ
 • ขนาด 2 x 1.5 sqmm
 • ความยาว 100 เมตรต่อม้วน
 • ราคา 2,000 บาท / ม้วน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
สายลำโพงเสียงประกาศภายในขนาด 2.5 sqmm
 • ราคา 3,000 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า