ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   วอลลุ่มปรับเสียง เอ็น พี อี (npe )

VCL 6
 • NPE ATTENUATOR VCL 6
 • NPE VOLUME CONTROL LINE VCL-6 (ATTENUATOR)
 • โวลุ่มปรับเสียง ATTENUATOR NPE VCL 6 กำลังวัตต์ 6Wrms ปรับระดับได้ 10 ระดับ input 100Vrms
 • รายละเอียด
 • INPUT VOLTAGE : 100Vrms
 • ATTENUATOR (dB) : Off, -24, -21, -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0
 • ราคา 350 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
VCL 12
 • NPE ATTENUATOR VCL 12
 • NPE VOLUME CONTROL LINE VCL-12 (ATTENUATOR)
 • โวลุ่มปรับเสียง ATTENUATOR NPE VCL 12 กำลังวัตต์ 12Wrms ปรับระดับได้ 10 ระดับ input 100Vrms
 • รายละเอียด
 • INPUT VOLTAGE : 100Vrms
 • ATTENUATOR (dB) : Off, -24, -21, -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0
 • ราคา 380 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
VCL 6R
 • NPE ATTENUATOR VCL 6R
 • NPE VOLUME CONTROL LINE VCL-6R (ATTENUATOR)
 • โวลุ่มปรับเสียง ATTENUATOR NPE VCL 6R กำลังวัตต์ 6Wrms ปรับระดับได้ 10 ระดับ input 100Vrms
 • รายละเอียด
 • INPUT VOLTAGE : 100Vrms
 • ATTENUATOR (dB) : Off, -24, -21, -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0
 • ราคา 445 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
VCL 20
 • NPE ATTENUATOR VCL 20
 • NPE VOLUME CONTROL LINE VCL-20 (ATTENUATOR)
 • โวลุ่มปรับเสียง ATTENUATOR NPE VCL 20 กำลังวัตต์ 20Wrms ปรับระดับได้ 10 ระดับ input 100Vrms
 • รายละเอียด
 • INPUT VOLTAGE : 100Vrms
 • ATTENUATOR (dB) : Off, -24, -21, -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0
 • ราคา 460 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
VCL 12R
 • NPE ATTENUATOR VCL 12R
 • NPE VOLUME CONTROL LINE VCL-12R (ATTENUATOR)
 • โวลุ่มปรับเสียง ATTENUATOR NPE VCL 12R กำลังวัตต์ 12Wrms ปรับระดับได้ 10 ระดับ input 100Vrms
 • รายละเอียด
 • INPUT VOLTAGE : 100Vrms
 • ATTENUATOR (dB) : Off, -24, -21, -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0
 • ราคา 485 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
VCL 30
 • NPE ATTENUATOR VCL 30
 • NPE VOLUME CONTROL LINE VCL-30 (ATTENUATOR)
 • โวลุ่มปรับเสียง ATTENUATOR NPE VCL 30 กำลังวัตต์ 30Wrms ปรับระดับได้ 10 ระดับ input 100Vrms
 • รายละเอียด
 • INPUT VOLTAGE : 100Vrms
 • ATTENUATOR (dB) : Off, -24, -21, -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0
 • ราคา 560 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
VCL 20R
 • NPE ATTENUATOR VCL 20R
 • NPE VOLUME CONTROL LINE VCL-20R (ATTENUATOR)
 • โวลุ่มปรับเสียง ATTENUATOR NPE VCL 20R กำลังวัตต์ 20Wrms ปรับระดับได้ 10 ระดับ input 100Vrms
 • รายละเอียด
 • INPUT VOLTAGE : 100Vrms
 • ATTENUATOR (dB) : Off, -24, -21, -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0
 • ราคา 565 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
VCL 60
 • NPE ATTENUATOR VCL 60
 • NPE VOLUME CONTROL LINE VCL-60 (ATTENUATOR)
 • โวลุ่มปรับเสียง ATTENUATOR NPE VCL 60 กำลังวัตต์ 60Wrms ปรับระดับได้ 10 ระดับ input 100Vrms
 • รายละเอียด
 • INPUT VOLTAGE : 100Vrms
 • ATTENUATOR (dB) : Off, -24, -21, -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0
 • ราคา 580 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
VCL 30R
 • NPE ATTENUATOR VCL 30R
 • NPE VOLUME CONTROL LINE VCL-30R (ATTENUATOR)
 • โวลุ่มปรับเสียง ATTENUATOR NPE VCL 30R กำลังวัตต์ 30Wrms ปรับระดับได้ 10 ระดับ input 100Vrms
 • รายละเอียด
 • INPUT VOLTAGE : 100Vrms
 • ATTENUATOR (dB) : Off, -24, -21, -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0
 • ราคา 655 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
VCL 60R
 • NPE ATTENUATOR VCL 60R
 • NPE VOLUME CONTROL LINE VCL-60R (ATTENUATOR)
 • โวลุ่มปรับเสียง ATTENUATOR NPE VCL 60R กำลังวัตต์ 60Wrms ปรับระดับได้ 10 ระดับ input 100Vrms
 • รายละเอียด
 • INPUT VOLTAGE : 100Vrms
 • ATTENUATOR (dB) : Off, -24, -21, -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0
 • ราคา 685 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า