ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต โชว์ (show)

SC-25P ลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิตทรงสี่เหลี่ยม25W 8นิ้ว
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 480 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TC-15P ลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิตทรงกลม 15W 8นิ้ว
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 500 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TH16 ปากฮอร์น 16 นิ้ว
 • SHOW HORNS SPEAKER WITH UNIT TH16 ปากฮอร์น 16 นิ้ว
 • SHOW TH16 ปากฮอร์นอลูมิเนียมกลม 16 นิ้ว
 • ปากฮอร์นอลูมิเนียมกลม 16 นิ้ว SHOW TH16
 • วัสดุ (Material) : อลูิมิเนียมอัลลอยด์
 • ใส้ฮอร์น (Pipe Horn mid) :อลูิมิเนียมอัลลอยด์ ,ABS injection
 • มือจับทำจาก : เหล็ก ABS
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 560 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TC-25P ลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิตทรงกลม25W 10นิ้ว
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 600 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TH-15 ปากฮอร์นเหลี่ยม 15 นิ้ว
 • SHOW HORNS SPEAKER WITH UNIT TH-15 ปากฮอร์นเหลี่ยม 15 นิ้ว
 • SHOW TH-15ปากฮอร์นอลูมิเนียมปากเหลี่ยม 15 นิ้ว ขนาด 15นิ้ว x 9 นิ้ว
 • ปากฮอร์นอลูมิเนียมเหลี่ยม 15 นิ้ว SHOW TH-15
 • วัสดุ (Material) : อลูิมิเนียมอัลลอยด์
 • ใส้ฮอร์น (Pipe Horn mid) :อลูิมิเนียมอัลลอยด์
 • มือจับทำจาก : เหล็ก ABS
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 650 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TH20 ปากฮอร์น 20 นิ้ว
 • SHOW HORNS SPEAKER WITH UNIT TH20 ปากฮอร์น 20 นิ้ว
 • SHOW TH20 ปากฮอร์นอลูมิเนียมกลม 20 นิ้ว
 • ปากฮอร์นอลูมิเนียมกลม 20 นิ้ว SHOW TH20
 • วัสดุ (Material) : อลูิมิเนียมอัลลอยด์
 • ใส้ฮอร์น (Pipe Horn mid) :อลูิมิเนียมอัลลอยด์ ,ABS injection
 • มือจับทำจาก : เหล็ก ABS
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ราคา 710 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SC 10AH มี matching transfomer
 • ราคา 800 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SC 15AH มี matching transfomer
 • ราคา 950 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SC 30AH มี matching transfomer
 • ราคา 1,200 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า