ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ k power (k power)

KTP10BT มีบูลทูธ
 • K POWER ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ KTP10BT มีบูลทูธ
 • K POWER KTP10BT ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 10นิ้ว
 • ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 10นิ้ว มี 4ไมค์ มีUSB SD CARD วิทยุFM มีบูลทูธ K POWER KTP10BT
 • ลำโพงขนาด 10 นิ้ว
 • กำลังขับสูงสุด 60W
 • ไมค์ลอยไร้สายแบบมือถือ 2 ตัว VHF
 • ราคา 4,900 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KTP12BT บูลทูธ
 • K POWER ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ KTP12BT บูลทูธ
 • K POWER KTP12BT ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 12นิ้ว
 • ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 12นิ้ว มี 4ไมค์ มีUSB SD CARD วิทยุFM มี บูลทูธ K POWER KTP12BT
 • ลำโพงขนาด 12 นิ้ว
 • กำลังขับสูงสุด 80W
 • ไมค์ลอยไร้สายแบบมือถือ 2 ตัว VHF
 • ราคา 6,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KTP 15BT
 • K POWER ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ KTP 15BT
 • K POWER KTP15BT ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 15นิ้ว
 • ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 15นิ้ว มี 4ไมค์ มีUSB SD CARD วิทยุFM K POWER KTP15BT
 • ลำโพงขนาด 15 นิ้ว
 • กำลังขับสูงสุด 150W @ 4ohm
 • ไมค์ลอยไร้สายแบบมือถือ 2 ตัว VHF
 • ราคา 6,900 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KTP 15BT มีบูลทูธ
 • K POWER ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ KTP 15BT มีบูลทูธ
 • K POWER KTP15BT ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 15นิ้ว มีบูลทูธ
 • ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ 15นิ้ว มี 4ไมค์ มีUSB SD CARD วิทยุFM K POWER KTP15BT มีบูลทูธ
 • ลำโพงขนาด 15 นิ้ว
 • กำลังขับสูงสุด 150W
 • ไมค์ลอยไร้สายแบบมือถือ 2 ตัว VHF
 • ราคา 6,900 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า