ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ เดกคอน (deccon)

PWS 120U
 • ราคา 1,950 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PWS 210
 • ราคา 2,100 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PWS 210U มี USB
 • ราคา 2,700 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DECCON 210UTB
 • เดกคอน ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ DECCON 210UTB
 • DECCON PWS-210UTB
 • ชุดลำโพงช่วยสอน deccon 210UTB 2ช่องความถี่ สามารถให้ไมค์ได้พร้อมกัน 2 ไมค์
 • DECCON PWS-210UTB ประกอบด้วย
 • สามารถใช้ไมค์พร้อมกันได้ 2 ตัว และมีช่องสำหรับต่อลำโพงภายนอก
 • ไมค์ไร้สายแบบมือถือ 1 ตัว
 • ราคา 3,300 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PWS 230UT มีบูลทูธ
 • ราคา 4,000 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PWS 230U MP5
 • ราคา 4,500 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AK12-201 มีบูลทูธ
 • ราคา 5,900 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AK12 มีบูลทูธ
 • ราคา 5,900 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
DCK501BR 15 นิ้ว (AK15-201) ตู้ลำโพงล้อลาก มีบูลทูธ
 • ราคา 6,800 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AK15-201 15นิ้ว ตู้ลำโพงล้อลาก มีบูลทูธ
 • ราคา 6,800 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า