ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพงตู้ acm audio (acm audio)

10DA350 มีแอมป์ในตัว 300W
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
12H300 ลำโพง 12 นิ้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
12DA450 12 นิ้ว มีแอมป์ในตัว 450W
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
15H350 ลำโพง 15 นิ้ว
 • ACM AUDIO ลำโพงตู้ 15H350 ลำโพง 15 นิ้ว
 • acm audio รุ่น 15H350
 • ตู้ลำโพง acm audio รุ่น 15H350 350วัตต์ ตู้ลำโพงพลาสติก 2 ทาง 15 นิ้ว
 • สเปก acm audio ตู้ลำโพง รุ่น 15H350
 • กำลังวัตต์ @ 8 ohm
 • Continuous :350W
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SD115 ลำโพง 15 นิ้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRP110 ลำโพง 10 นิ้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRP115 ลำโพง 15 นิ้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRP215 ลำโพง 15 นิ้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRP212S
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRP118S ซับวูฟเฟอร์ 18 นิ้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRL10 ซับวูฟเฟอร์ 10 นิ้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRL12 ซับวูฟเฟอร์ 12 นิ้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRL15 ตู้ลำโพง 15 นิ้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRL18S ตู้ลำโพง ซับวูฟเฟอร์ 18 นิ้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LA150
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LA250
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
 LA450S ตู้ลำโพง ซับวูฟเฟอร์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LA500S ตู้ลำโพง ซับวูฟเฟอร์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LA500SE ตู้ลำโพง ซับวูฟเฟอร์ มีแอมป์ในตัว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SD112 ลำโพง 12 นิ้ว
 • ราคา 5,500 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
10H250 ลำโพง 10 นิ้ว
 • ราคา 6,500 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LA350S ตู้ลำโพง ซับวูฟเฟอร์
 • ราคา 7,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRP112 ลำโพง 12 นิ้ว
 • ราคา 9,500 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
15DA500 ลำโพง 15 นิ้ว มีแอมป์ในตัว 500W
 • ราคา 11,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRP112SE ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 12 นิ้ว มีแอมป์ในตัว
 • ราคา 13,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRP115S ซับวูฟเฟอร์ 15 นิ้ว
 • ราคา 14,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRP115SE ซับวูฟเฟอร์ 15 นิ้ว มีแอมป์ในตัว
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 21,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRP118SE ซับวูฟเฟอร์ 18 นิ้ว มีแอมป์ในตัว
 • ราคา 23,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า