ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพงตู้ เอ็มเคเลน (mk len)

Loud Speaker PS-15 TT +
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
Loud Speaker PS-10
 • MK LEN Lound Speaker Loud Speaker PS-10
 • Frequency Response[a] : 65Hz-20kHz±3dB
 • Usable Range@-6dB [a] : 58 Hz-21kHz
 • Sensitivity 1W@1m[b] : 97dB SPL Nominal-95 dB SPL Wideband
 • Nominal Peak SRL@1m[b] : 123to 126dB Peak (for 200 to 400W RMS Amp.)
 • HF Dispersion[c] : 50°to 100°Hor. × 55°Vert.Rotatable Horn,4 positions
 • ราคา 15,300 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
Loud Speaker PS-12
 • MK LEN Lound Speaker Loud Speaker PS-12
 • กำลังขับ 350W
 • กำลังขับสูงสุด 700W
 • ขนาดแอมป์ที่ใช้ขับ : 350 - 700 W @ 8 ohm
 • Frequency Response[a] : 65Hz-20kHz±3dB
 • Usable Range@-6dB [a] : 58 Hz-21kHz
 • ราคา 18,500 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
Loud Speaker PS-15
 • MK LEN Lound Speaker Loud Speaker PS-15
 • ลำโพง MK LEN PS 15
 • กำลังขับ 400W
 • กำลังขับสูงสุด 800W
 • ขนาดแอมป์ที่ใช้ขับ : 400 - 800 W @ 8 ohm
 • ดอกลำโพง LF1×15 inch (380mm)
 • ราคา 21,200 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
Loud Speaker PS-15+
 • MK LEN Lound Speaker Loud Speaker PS-15+
 • ลำโพง MK LEN PS 15 +
 • กำลังขับ 600W
 • กำลังขับสูงสุด 1200W
 • ดอกลำโพง LF1×15 inch (380mm)
 • Frequency Response[a] 58Hz-18kHz±3dB
 • ราคา 27,300 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า