ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพงตู้ เอ็น พี อี (npe)

SA-08 8นิ้ว 200W
 • ราคา 2,900 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EV12 12นิ้ว 400W
 • ราคา 3,400 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EV15 15นิ้ว 500W
 • ราคา 3,600 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LUX-102 10นิ้ว 250W
 • ราคา 3,700 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ME-TG 15นิ้ว 450W
 • ราคา 3,800 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EPA-8 ตู้ลำโพง 8 นิ้ว
 • ราคา 3,900 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EPA-10 ตู้ลำโพง 10 นิ้ว
 • ราคา 5,200 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EPA-12 ตู้ลำโพง 12 นิ้ว
 • ราคา 5,800 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FP 300 ตู้ลำโพงพสาติก
 • ราคา 5,800 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SA-10 10นิ้ว 300W
 • ราคา 5,900 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EPA-15 ตู้ลำโพง 15 นิ้ว
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 6,500 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PP 2215 ตู้ลำโพงพสาติก
 • ราคา 7,000 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FP 400 ตู้ลำโพงพสาติก
 • ราคา 7,200 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SA-12 12นิ้ว 400W
 • ราคา 7,500 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LUX 152 ตู้ลำโพงพสาติก
 • ราคา 8,800 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SA-15 15นิ้ว 500W
 • ราคา 8,900 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ME-802 8นิ้ว 450W
 • ราคา 12,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ME-1202 12นิ้ว 800W
 • ราคา 15,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า