ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพงตู้ เอ็น พี อี (npe)

SA-08 8นิ้ว 200W
 • NPE Lound Speaker SA-08 8นิ้ว 200W
 • NPE SA-8 ตู้ลำโพงตู้ 8นิ้ว 2ทาง 400วัตต์
 • ตู้ลำโพง 8นิ้ว 2ทาง 200วัตต์ NPE SA-8
 • SYSTEM : 2 Way ( 8นิ้ว Full Range )
 • FREQ : 80Hz - 20KHz
 • SENSITIVITY (1W/1M) : 97 dB
 • ราคา 2,900 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EV12 12นิ้ว 400W
 • NPE Lound Speaker EV12 12นิ้ว 400W
 • NPE EV12 ตู้ลำโพงตู้ลำโพงพลาสติก 12นิ้ว 2ทาง 400วัตต์
 • ตู้ลำโพงพลาสติก 12นิ้ว 2ทาง 400วัตต์ NPE EV12
 • ราคา 3,400 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EV15 15นิ้ว 500W
 • NPE Lound Speaker EV15 15นิ้ว 500W
 • NPE EV15 ตู้ลำโพงตู้ลำโพงพลาสติก 15นิ้ว 2ทาง 500วัตต์
 • ตู้ลำโพงพลาสติก 15นิ้ว 2ทาง 500วัตต์ NPE EV15
 • ราคา 3,600 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LUX-102 10นิ้ว 250W
 • NPE Lound Speaker LUX-102 10นิ้ว 250W
 • NPE Lux-102 ตู้ลำโพงพลาสติก 10นิ้ว 2ทาง 250วัตต์
 • ตู้ลำโพงพลาสติก 10นิ้ว 250W LUX-102 NPE
 • SYSTEM : 2 Way ( 10นิ้ว Full Range )
 • FREQ : 60Hz - 20KHz, HANDLING POWER : 250Wrms @ 8 OHM
 • SENSITIVITY (1W/1M) : 94 dB
 • ราคา 3,700 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ME-TG 15นิ้ว 450W
 • NPE Lound Speaker ME-TG 15นิ้ว 450W
 • NPE TG-15 ตู้ลำโพงตู้ลำโพงพลาสติก 15นิ้ว 2ทาง 800วัตต์
 • ตู้ลำโพงพลาสติก 15นิ้ว 2ทาง 800วัตต์ NPE TG-15
 • ราคา 3,800 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EPA-8 ตู้ลำโพง 8 นิ้ว
 • ราคา 3,900 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EPA-10 ตู้ลำโพง 10 นิ้ว
 • ราคา 5,200 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EPA-12 ตู้ลำโพง 12 นิ้ว
 • ราคา 5,800 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FP 300 ตู้ลำโพงพสาติก
 • ราคา 5,800 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SA-10 10นิ้ว 300W
 • NPE Lound Speaker SA-10 10นิ้ว 300W
 • NPE SA-12 ตู้ลำโพงตู้ 12นิ้ว 2ทาง 400วัตต์
 • ตู้ลำโพง 10นิ้ว 2ทาง 300วัตต์ NPE SA-10
 • SYSTEM : 2 Way ( 10นิ้ว Full Range )
 • FREQ : 60Hz - 20KHz
 • SENSITIVITY (1W/1M) : 97 dB
 • ราคา 5,900 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EPA-15 ตู้ลำโพง 15 นิ้ว
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 6,500 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PP 2215 ตู้ลำโพงพสาติก
 • ราคา 7,000 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
FP 400 ตู้ลำโพงพสาติก
 • ราคา 7,200 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SA-12 12นิ้ว 400W
 • NPE Lound Speaker SA-12 12นิ้ว 400W
 • NPE SA-12 ตู้ลำโพงตู้ 12นิ้ว 2ทาง 400วัตต์
 • ตู้ลำโพง 12นิ้ว 2ทาง 400วัตต์ NPE SA-12
 • SYSTEM : 2 Way ( 12นิ้ว Full Range )
 • FREQ : 55Hz - 20KHz
 • SENSITIVITY (1W/1M) : 97 dB
 • ราคา 7,500 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LUX 152 ตู้ลำโพงพสาติก
 • ราคา 8,800 บาท / คู่
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SA-15 15นิ้ว 500W
 • NPE Lound Speaker SA-15 15นิ้ว 500W
 • NPE SA-15 ตู้ลำโพงตู้ 15นิ้ว 2ทาง 500วัตต์
 • ตู้ลำโพง 15นิ้ว 2ทาง 500วัตต์ NPE SA-15
 • SYSTEM : 2 Way ( 15นิ้ว Full Range )
 • FREQ : 50Hz - 20KHz
 • SENSITIVITY (1W/1M) : 97 dB
 • ราคา 8,900 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ME-802 8นิ้ว 450W
 • NPE Lound Speakers Monitor ME-802 8นิ้ว 450W
 • NPE ME-802 ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 12นิ้ว 2ทาง 800วัตต์
 • ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 8นิ้ว 2ทาง 450วัตต์ NPE ME-802
 • SYSTEM : 2 Way Loud Speaker
 • FREQ. : 65Hz - 20kHz
 • ราคา 12,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ME-1202 12นิ้ว 800W
 • NPE Lound Speakers Monitor ME-1202 12นิ้ว 800W
 • NPE ME-1202 ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 12นิ้ว 2ทาง 800วัตต์
 • ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 12นิ้ว 2ทาง 800วัตต์ NPE ME-1202
 • SYSTEM : 2 Way Loud Speaker
 • FREQ. : 60Hz - 20kHz
 • POWER HANDLING : 800Wrms @ 4Ohm, 1600Wpeak @ 4Ohm
 • ราคา 15,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า