ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพงตู้ มีแอมป์ในตัว ev (electro voice)

PEAVEY DM115 มีขยายในตัว
 • ราคา 18,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ZLX 12P พร้อมแอมป์ในตัว
 • ราคา 25,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EV ZXA1 8 นิ้ว ลำโพงพร้อมแอมป์ในตัว
 • ราคา 31,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ZLX 15P พร้อมแอมป์ในตัว
 • ราคา 32,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
EV ZXA1 Subwoofer 12 นิ้ว ลำโพงพร้อมแอมป์ในตัว
 • ราคา 42,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า