ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพงตู้ มีแอมป์ในตัว เบต้า ทรี (beta three)

U8A ตู้ลำโพง 8นิ้วมีแอมป์ในตัว
  • ราคา 8,000 บาท / ตู้
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
U10A ตู้ลำโพง 10นิ้วมีแอมป์ในตัว
  • ราคา 9,000 บาท / ตู้
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
U12A ตู้ลำโพง 12นิ้วมีแอมป์ในตัว
  • ราคา 13,500 บาท / ตู้
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
U15A ตู้ลำโพง 15นิ้วมีแอมป์ในตัว
  • ราคา 16,500 บาท / ตู้
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า