ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพงตู้ มีแอมป์ในตัว ยามาฮ่า (yamaha)

YAMAHA DSR215 ลำโพง 15 นิ้ว มีแอมป์ในตัว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
YAMAHA DXR10 ลำโพง 10 นิ้ว มีแอมป์ในตัว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
YAMAHA DXR12 ลำโพง 12 นิ้ว มีแอมป์ในตัว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
YAMAHA DXR15 ลำโพง 15 นิ้ว มีแอมป์ในตัว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
YAMAHA DXR8 ลำโพง 8 นิ้ว มีแอมป์ในตัว
 • ราคา 31,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
YAMAHA DSR112 ลำโพง 12 นิ้ว มีแอมป์ในตัว
 • ราคา 46,800 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
YAMAHA DSR115 ลำโพง 15 นิ้ว มีแอมป์ในตัว
 • ราคา 53,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า