ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพงติดเพดาน-ติดผนัง โตอะ (toa)

PC 1869 5 นิ้ว 6 วัตต์ TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PC 2369  6 วัตต์ 6 นิ้ว TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PC 2852 8 นิ้ว 15 วัตต์ TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PC 2869 6วัตต์ 8 นิ้ว TOA
 • TOA Ceiling Speaker PC 2869 6วัตต์ 8 นิ้ว TOA
 • TOA ลำโพงติดเพาน TOA PC 2869
 • ลำโพงติดเพาน ขนาด 8 นิ้ว 6 วัตต์ Line voltage TOA PC 2869
 • ลำโพงติดเพาน TOA PC 2869 สเปก
 • กำลังวัตต์ : 6 W (100 V, 70 V line)
 • ขนาด 8 นิ้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1000B 30วัตต์ ลำโพงติดผนัง TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1000W 30วัตต์ TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1000BT Line voltage 15 วัตต์ TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1000WT Line voltage 15 วัตต์
 • TOA Ceiling Speaker F-1000WT Line voltage 15 วัตต์
 • TOA F-1000WT
 • ลำโพงติดผนัง 30 วัตต์ TOA F-1000WT ต่อได้ทั้งแบบ โอห์ม และ ไลน์โวลต์
 • TOA F-1000WT สเปก
 • สามารถต่อได้ทั้งแบบ โอห์ม และ ไลน์โวลต์
 • 30 W @ 8 ohm
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1000 BTWP Line voltage 15 วัตต์
 • TOA Ceiling Speaker F-1000 BTWP Line voltage 15 วัตต์
 • TOA F-1000 BTWP Line voltage 15 วัตต์
 • ลำโพงติดผนัง ลำโพง 2 ทาง แบบ Bass-reflex type 30 วัตต์ TOA F-1000BTWP
 • TOA F-1000BTWP สเปก
 • TOA F-1000BTWP ลำโพง 2 ทาง แบบ Bass-reflex type
 • มีการออกแบบให้สามารถกันน้ำได้ จึงสามารถติดตั้งได้ทั้งภายใน และ ภายนอกได้
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1000 WTWP Line voltage 15 วัตต์
 • TOA Ceiling Speaker F-1000 WTWP Line voltage 15 วัตต์
 • TOA F-1000WTWP
 • ลำโพงติดเพดาน TOA F-1000WTWP ลำโพง 2 ทาง 15วัตต์ กันน้ำได้
 • TOA F-1000WTWP สเปก
 • TOA F-1000WTWP ลำโพง 2 ทาง แบบ Bass-reflex type
 • 15 W สำหรับการต่อแบบ Line 100V,70V
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1300W ขนาด 50 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1300B ขนาด 50 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
 F-1300BT Line voltage 30 วัตต์
 • TOA Ceiling Speaker F-1300BT Line voltage 30 วัตต์
 • TOA F 1300BT
 • ลำโพงติดผนัง TOA F-1300BT ลำโพง 2 ทาง แบบ Bass-reflex type
 • TOA F 1300BT ลำโพงติดผนัง
 • ลำโพง 2 ทาง สามารถต่อได้ทั้งแบบไลน์โวลต์ และ โอห์ม
 • 50 W @ 8 ohm
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F-1300WT Line voltage 30 วัตต์
 • TOA Ceiling Speaker F-1300WT Line voltage 30 วัตต์
 • TOA F 1300WT Line voltage 30 วัตต์
 • ลำโพงติดผนัง 2 ทาง Line voltage 30 วัตต์ TOA F 1300WT
 • TOA F-1300WT
 • ลำโพง 2 ทาง สามารถต่อได้ทั้งแบบไลน์โวลต์ และ โอห์ม
 • 50 W @ 8 ohm
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 1300WTWP Line voltage 30 วัตต์
 • TOA Ceiling Speaker F 1300WTWP Line voltage 30 วัตต์
 • TOA F-1300WTWP ลำโพง 2 ทาง แบบ Bass-reflex type
 • ออกแบบให้ป้องกันน้ำได้ จึงสามารถติดตั้งได้ทั้่งภายในและภายนอก
 • 30W @ Line voltage 70V,100V
 • Frequency Response : 80 – 20,000 Hz (peak -10dB)
 • Sensitivity (1W, 1m) : 90 dB
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 1300BTWP Line voltage 30 วัตต์
 • TOA Ceiling Speaker F 1300BTWP Line voltage 30 วัตต์
 • TOA F-1300BTWP ลำโพง 2 ทาง แบบ Bass-reflex type
 • ออกแบบให้ป้องกันน้ำได้ จึงสามารถติดตั้งได้ทั้่งภายในและภายนอก
 • 30W @ Line voltage 70V,100V
 • Frequency Response : 80 – 20,000 Hz (peak -10dB)
 • Sensitivity (1W, 1m) : 90 dB
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 2000B ขนาด 60 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 2000W ขนาด 60 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 2000WT ขนาด 60 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 2000BT ขนาด 60 วัตต์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 2000 BTWP Line voltage 60 วัตต์
 • TOA Ceiling Speaker F 2000 BTWP Line voltage 60 วัตต์
 • TOA F-2000 BTWP ลำโพง 2 ทาง แบบ Bass-reflex type
 • ออกแบบให้ป้องกันน้ำได้ จึงสามารถติดตั้งได้ทั้่งภายในและภายนอก
 • 60W @ Line voltage 70V,100V
 • Frequency Response : 65 – 20,000 Hz
 • Sensitivity (1W, 1m) : 92 dB
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
F 2000 WTWP Line voltage 60 วัตต์
 • TOA Ceiling Speaker F 2000 WTWP Line voltage 60 วัตต์
 • TOA F-2000 WTWP ลำโพง 2 ทาง แบบ Bass-reflex type
 • ออกแบบให้ป้องกันน้ำได้ จึงสามารถติดตั้งได้ทั้่งภายในและภายนอก
 • 60W @ Line voltage 70V,100V
 • Frequency Response : 65 – 20,000 Hz
 • Sensitivity (1W, 1m) : 92 dB
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-1030B
 • TOA Ceiling Speaker BS-1030B
 • ลำโพงติดผนัง toa bs-1030b
 • ลำโพงติดผนัง toa bs-1030b 2 ทาง 30 วัตต์ ที่ 100V/70V สีดำ
 • ลำโพงติดผนัง toa bs-1030b รายละเอียด
 • Enclosure 2-way bass-reflex type
 • Rated Input 30 W
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-1030W ลำโพง 2 ทาง 30W สีขาว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-1034
 • TOA Ceiling Speaker BS-1034
 • ลำโพงติดผนัง toa bs-1034
 • ลำโพงติดผนัง toa bs-1034 10 วัตต์ ที่ 100V/70V
 • ลำโพงติดผนัง toa bs-1034 รายละเอียด
 • Rated Input 10 W
 • Rated Impedance 100 V line: 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W)
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BS-1034s
 • TOA Ceiling Speaker BS-1034s
 • ลำโพงติดผนัง toa bs-1034s
 • ลำโพงติดผนัง toa bs-1034s 10 วัตต์ ที่ 100V/70V
 • ลำโพงติดผนัง toa bs-1034s รายละเอียด
 • Rated Input 10 W
 • Rated Impedance 100 V line: 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W)
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HY1200HB สีดำ
 • TOA Ceiling Speaker HY1200HB สีดำ
 • ขาแขวนลำโพง HS-120W, HS-1200WT
 • Finish Steel plate, white, paint
 • Dimensions 395.4 (W) × 241.5 (H) × 90 (D) mm (15.57 × 9.51\" × 3.54\")\"
 • Weight 1.9 kg (4.19 lb)
 • Accessory Bracket holder …2, Bracket holder mounting screw …4, Speaker mounting screw …4,
 • ราคา 1,690 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HY1200HW สีขาว
 • TOA Ceiling Speaker HY1200HW สีขาว
 • ขาแขวนลำโพง HS-120W, HS-1200WT
 • Finish Steel plate, white, paint
 • Dimensions 395.4 (W) × 241.5 (H) × 90 (D) mm (15.57 × 9.51\" × 3.54\")\"
 • Weight 1.9 kg (4.19 lb)
 • Accessory Bracket holder …2, Bracket holder mounting screw …4, Speaker mounting screw …4,
 • ราคา 1,690 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HY1500HW สีขาว
 • TOA Ceiling Speaker HY1500HW สีขาว
 • ขาแขวนลำโพง HS-150B, HS-1500BT
 • Finish Steel plate, black, paint
 • Dimensions 485.4 (W) × 288 (H) × 90 (D) mm (19.11 × 11.34 × 3.54)
 • Weight 2.4 kg (5.29 lb)
 • Accessory Bracket holder …2, Bracket holder mounting screw …4, Speaker mounting screw …4,
 • ราคา 2,120 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HY1500HB สีดำ
 • TOA Ceiling Speaker HY1500HB สีดำ
 • ขาแขวนลำโพง HS-150B, HS-1500BT
 • Finish Steel plate, black, paint
 • Dimensions 485.4 (W) × 288 (H) × 90 (D) mm (19.11 × 11.34 × 3.54)
 • Weight 2.4 kg (5.29 lb)
 • Accessory Bracket holder …2, Bracket holder mounting screw …4, Speaker mounting screw …4,
 • ราคา 2,120 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PJ-304
 • TOA Ceiling Speaker PJ-304
 • ลำโพงติดผนัง toa PJ-304
 • toa PJ-304 ลำโพงติดผนัง 30 วัตต์ ที่ 100V/70V
 • ลำโพงติดผนัง toa PJ-304 รายละเอียด
 • Enclosure Bass-reflex type
 • Rated Input 30 W (100 V, 70 V line, 8 Ω)
 • ราคา 3,600 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GS-302 ลำโพงสนาม กันน้ำได้ TOA
 • ราคา 3,640 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS120B
 • TOA Ceiling Speaker HS120B
 • TOA HS120B ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 100W สีดำ
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 12นิ้ว กำลังวัตต์ 100วัตต์ TOA HS120B
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 10,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS120W
 • TOA Ceiling Speaker HS120W
 • TOA HS120W ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 100W สีขาว
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 12นิ้ว กำลังวัตต์ 100วัตต์ TOA HS120W
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 10,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS1200BT
 • TOA Ceiling Speaker HS1200BT
 • TOA HS1200BT ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 60W สีดำ
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 12นิ้ว กำลังวัตต์ 60วัตต์ TOA HS1200BT line100v line70v และโอหม์
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 11,840 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS1200WT
 • TOA Ceiling Speaker HS1200WT
 • TOA HS1200BT ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 60W สีขาว
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 12นิ้ว กำลังวัตต์ 60วัตต์ TOA HS1200BT line100v line70v โอหม์
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 11,840 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS150W
 • TOA Ceiling Speaker HS150W
 • TOA HS150W ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว 100W สีขาว
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 15นิ้ว กำลังวัตต์ 100วัตต์ TOA HS150W
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 12,100 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS150B
 • TOA Ceiling Speaker HS150B
 • TOA HS150B ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว 100W สีดำ
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 15นิ้ว กำลังวัตต์ 100วัตต์ TOA HS150B
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 12,100 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS1500WT
 • TOA Ceiling Speaker HS1500WT
 • TOA HS1500WT ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว 60W สีขาว
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 15นิ้ว กำลังวัตต์ 60วัตต์ TOA HS1500WT line100v line70v โอหม์
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 15,220 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
HS1500BT
 • TOA Ceiling Speaker HS1500BT
 • TOA HS1500BT ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว 60W สีขาว
 • ลำโพงติดผนัง 2ทาง 15นิ้ว กำลังวัตต์ 60วัตต์ TOA HS1500BT line100v line70v โอหม์
 • สเปก
 • ขาแขวนลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม
 • Enclosure Sealed type
 • ราคา 15,220 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า