ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพง เฉพาะดอกลำโพง พี ออดิโอ (p audio)

ดอกลำโพง 12 นิ้ว E12-200S NEW
 • ราคา 1,150 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ดอกลำโพง 15 นิ้ว P AUDIO E15-300S
 • ราคา 1,750 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ดอกลำโพง 12 นิ้ว E12-300S NEW
 • ราคา 1,850 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ดอกลำโพง 15 นิ้ว P150-2226
 • ราคา 3,500 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ดอกลำโพง 18 นิ้ว P AUDIO C18-650EL CHELLENGER-1200W
 • ราคา 4,300 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ดอกลำโพง 18 นิ้ว P180-2242
 • ราคา 4,600 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ดอกลำโพง 18 นิ้ว P AUDIO SD18-1700EL
 • ราคา 5,400 บาท / อัน
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า