ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพง ซับวูฟเฟอร์ acm audio (acm audio)

SD115s ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 15 นิ้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRP110 ลำโพง 10 นิ้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRP212S
 • ACM AUDIO Speaker Sub Woofer SRP212S
 • ตู้ลำโพง ซับวูฟเฟอร์ acm audio รุ่น SRP212S
 • สเปก acm audio SRP212S
 • กำลังวัตต์ @ 8 ohm
 • Continuous :800W
 • Peak :1600W
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRP118S ซับวูฟเฟอร์ 18 นิ้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRL10 ซับวูฟเฟอร์ 10 นิ้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRL12 ซับวูฟเฟอร์ 12 นิ้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRL18S ตู้ลำโพง ซับวูฟเฟอร์ 18 นิ้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
 LA450S ตู้ลำโพง ซับวูฟเฟอร์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LA500S ตู้ลำโพง ซับวูฟเฟอร์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LA500SE ตู้ลำโพง ซับวูฟเฟอร์ มีแอมป์ในตัว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LA350S ตู้ลำโพง ซับวูฟเฟอร์
 • ราคา 7,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRP112SE ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 12 นิ้ว มีแอมป์ในตัว
 • ราคา 13,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRP115S ซับวูฟเฟอร์ 15 นิ้ว
 • ราคา 14,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRP115SE ซับวูฟเฟอร์ 15 นิ้ว มีแอมป์ในตัว
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 21,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SRP118SE ซับวูฟเฟอร์ 18 นิ้ว มีแอมป์ในตัว
 • ราคา 23,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า