ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพง ซับวูฟเฟอร์ เอ็น พี อี (npe)

SUB X-15 ตู้ซับ 15นิ้ว 500W
 • ราคา 9,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TURBO-15 ตู้ซับ 15นิ้ว 600W
 • ราคา 9,800 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SB-118C ตู้ซับ 18นิ้ว 800W
 • ราคา 12,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SUB X-18 ตู้ซับ 18นิ้ว 1000W
 • ราคา 12,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TURBO-18C ตู้ซับ 18นิ้ว 1000W
 • ราคา 12,800 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TLB-18C-R ตู้ซับ 18นิ้ว 800W
 • ราคา 14,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TLB-18C-L ตู้ซับ 18นิ้ว 800W
 • ราคา 14,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TLB-18C ตู้ซับ 18นิ้ว 800W
 • ราคา 14,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TB-18C ตู้ซับ 18นิ้ว 800W
 • ราคา 14,500 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
BTS-18S ตู้ซับ 18นิ้ว 1000W
 • ราคา 15,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TURBO-18 ตู้ซับ 18นิ้ว 800W
 • ราคา 17,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า