ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ลำโพง ซับวูฟเฟอร์ ออดิโอ เซนเตอร์ (audio center)

PF218B
 • AUDIO CENTER Speaker Sub Woofer PF218B
 • AUDIO CENTER PF218B
 • Power Capacity (AES standards)
 • ดอกลำโพง ซับวูฟเฟอร์ 18 นิ้ว x 2
 • 800W RMS, 1600W Program, 3200W Peak
 • Impedance: 4Ω
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PF118B
 • AUDIO CENTER Speaker Sub Woofer PF118B
 • AUDIO CENTER PF118B
 • Power Capacity (AES standards)
 • ดอกลำโพง ซับวูฟเฟอร์ 18 นิ้ว
 • 600W RMS, 1200W Program, 2400W Peak
 • Impedance: 8Ω
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PF215B subwoofer 15 นิ้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า