ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   มิกเซอร์ phonic (phonic)

AM 120 MK II
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 2,550 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AM 105
 • PHONIC มิกเซอร์ AM 105
 • MIXER PHONIC AM 105
 • 2-Mic/Line 4-Stereo Compact Mixer
 • 2 balanced mic/line inputs with 3-band EQ and low cut
 • 4 stereo inputs with +4/-10 select button
 • Post-fader AUX send on every input
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 3,550 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AM 220 P
 • PHONIC มิกเซอร์ AM 220 P
 • MIXER PHONIC AM 220P
 • 2-Mic/Line 2-Stereo Input Compact Mixer with USB Player
 • Two balanced Mic/Line inputs with 3-band EQ
 • Two stereo inputs with 3-band EQ
 • One stereo AUX return
 • ราคา 3,600 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AM 105 fx
 • PHONIC มิกเซอร์ AM 105 fx
 • MIXER PHONIC AM 105 fx
 • 2 Mic/Line 4 Stereo Compact Mixer with EFX
 • 2 balanced Mic/Line inputs with 3-band EQ and low cut
 • 4 stereo inputs with +4/-10 select button
 • Post-fader AUX send on every input
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 3,900 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PHONIC AM 240D
 • PHONIC มิกเซอร์ PHONIC AM 240D
 • MIXER PHONIC AM 240 D
 • 2-Mic/Line 4-Stereo Input Compact Mixer with DFX
 • Two balanced Mic/Line inputs with 3-band EQ and low cut
 • Four stereo inputs with +4/-10 select button
 • Post-fader AUX send on every input
 • ราคา 4,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PHONIC AM 125
 • สินค้ายังไม่รวมภาษี
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 5,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AM 440D
 • PHONIC มิกเซอร์ AM 440D
 • MIXER PHONIC AM 440 D
 • 4-Mic/Line 4-Stereo Input Compact Mixer with DFX
 • 4 mono mic/line channels
 • 4 stereo channels
 • 32/40-bit digital stereo multi-effect processor with 100 programs + tap delay
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 5,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AM 125 fx
 • PHONIC มิกเซอร์ AM 125 fx
 • MIXER PHONIC AM 125 fx
 • 4 Mic/Line 4 Stereo Compact Mixer with EFX
 • 4 mic/line channels and 4 stereo channels
 • EFX send on every channel
 • 75Hz low-cut filter on mono channel
 • สินค้ายังไม่รวมภาษี
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 5,700 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PHONIC Powerpod 820
 • ราคา 9,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AM 442D USB
 • PHONIC มิกเซอร์ AM 442D USB
 • MIXER PHONIC AM 442D USB
 • 4-Mic/Line 4-Stereo 2 Group Mixer with DFX & USB Interface
 • 4 Mic/Line channels with inserts and phantom power
 • Stereo USB audio interface for PC and Mac computers
 • 4 stereo channels with 4-band EQ
 • ราคา 11,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AM 642D USB
 • PHONIC มิกเซอร์ AM 642D USB
 • MIXER PHONIC AM 642D USB
 • 6-Mic/Line 4-Stereo 2-Group Mixer with GEQ, DFX & USB Interface
 • 6 Mic/Line channels with inserts, phantom power and compressor
 • Stereo USB interface compatible with PC and Mac computers
 • 4 stereo channels with 4-band EQ
 • ราคา 13,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PHONIC Powerpod 1860 Plus
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 18,850 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AM 844D USB
 • PHONIC มิกเซอร์ AM 844D USB
 • MIXER PHONIC AM 844D USB
 • 8-Mic/Line 4-Stereo 4-Group Mixer with DFX & USB Interface
 • 8 Mic/Line mono channels with direct outs, 3-band EQ and compressor
 • 4 stereo channels (two with Mic input)
 • 10 Mic preamps total
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 19,100 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
POWERPOD K12 PLUS
 • ราคา 20,100 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AM 2442 FX
 • PHONIC มิกเซอร์ AM 2442 FX
 • MIXER PHONIC AM 2442 FX
 • 24-Input 4-Bus Studio/Live Mixer with Digital EFX and GEQ
 • Inputs: 16 mic/line, 4 Stereo
 • 40-bit digital stereo multi-effect processor with 100 programs
 • 9-band stereo graphic EQ
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 22,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AM 3242 FX
 • PHONIC มิกเซอร์ AM 3242 FX
 • MIXER PHONIC AM AM3242 FX
 • 32-Input 4-Bus Studio/Live Mixer with Digital EFX and GEQ
 • Inputs: 24 mic/line, 4 Stereo
 • 40-bit digital stereo multi-effect processor with 100 programs
 • 9-band stereo graphic EQ
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 29,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า