ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   มิกเซอร์ allen

GLD 80
 • สินค้ายังไม่รวมภาษี
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ZED 10
 • ALLEN&HEATH มิกเซอร์ ZED 10
 • ALLEN&HEATH MIXER ZED10
 • 4 mic line inputs 2 stereo USB MP3 player 3 band EQ 2 AUX ALLEN&HEATH MIXER ZED 10
 • FEATURE ALLEN&HEATH MIXER ZED10
 • 4 mic/line inputs, 2 with Class A FET high impedance inputs
 • Neutrik mic XLR
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ZED 10 FX
 • ALLEN&HEATH มิกเซอร์ ZED 10 FX
 • ALLEN&HEATH MIXER ZED-10FX
 • 4 mic line inputs 2 stereo USB MP3 player 3 band EQ 2 AUX 1FX SEND ALLEN&HEATH MIXER ZED 10FX
 • FEATURE ALLEN&HEATH MIXER ZED-10FX
 • 4 mic/line inputs, 2 with Class A FET high impedance inputs
 • Neutrik mic XLR
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ZED60 10FX
 • ALLEN&HEATH มิกเซอร์ ZED60 10FX
 • ALLEN&HEATH MIXER ZED60-10FX
 • 4 mic line inputs 2 stereo USB MP3 player 3 band EQ 2 AUX 1FX SEND ALLEN&HEATH MIXER ZED60 10FX
 • FEATURE ALLEN&HEATH MIXER ZED60-10FX
 • 4 mic/line inputs, 2 with Class A FET high impedance
 • 60mm professional quality faders
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ZED-18
 • ALLEN&HEATH มิกเซอร์ ZED-18
 • ALLEN&HEATH MIXER ZED-18
 • 10 mic line mono inputs 4 stereo USB MP3 player 3 band EQ with 3-band EQ ZED 18
 • FEATURE ALLEN&HEATH MIXER ZED-18
 • 10 mono channels
 • 4 stereo channels with 2-band EQ
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ZED-22FX
 • ALLEN&HEATH มิกเซอร์ ZED-22FX
 • ALLEN&HEATH MIXER ZED-22fx
 • 16 mic line mono inputs 4 stereo USB MP3 player 3 band EQ with 3-band EQ 16 internal time-delay effects ZED-22FX
 • FEATURE ALLEN&HEATH MIXER ZED-22FX
 • 16 mono channels
 • 16 internal time-delay effects
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ZED-428
 • ALLEN&HEATH มิกเซอร์ ZED-428
 • ALLEN&HEATH MIXER ZED-428
 • 24 mic line mono inputs 2 stereo USB MP3 player 4 band EQ 4 sub groups,ZED 428
 • FEATURE ALLEN&HEATH MIXER ZED 428
 • 24 mono channels
 • 2 dual stereo inputs with 4-band EQ
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ZED-436
 • ALLEN&HEATH มิกเซอร์ ZED-436
 • ALLEN&HEATH MIXER ZED-436
 • 32 mic line mono inputs 2 dual stereo USB MP3 player 4 band EQ 4 sub groups,ZED 436
 • FEATURE ALLEN&HEATH MIXER ZED 436
 • 32 mono channels
 • 2 dual stereo inputs with 4-band EQ
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ALLEN HEATH QU16
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ZED60 14FX
 • ALLEN&HEATH มิกเซอร์ ZED60 14FX
 • ALLEN&HEATH MIXER ZED60-14FX
 • 8 mic line inputs 2 stereo USB MP3 player 3 band EQ 2 AUX 1FX SEND ALLEN&HEATH MIXER ZED60 14FX
 • FEATURE ALLEN&HEATH MIXER ZED60-14FX
 • 8 mic/line inputs, 2 with Class A FET high impedance
 • 60mm professional quality faders
 • ราคา 15,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ZED-14
 • ALLEN&HEATH มิกเซอร์ ZED-14
 • ALLEN&HEATH MIXER ZED-14
 • 6 mic line 6 mono inputs 4 stereo USB MP3 player 3 band EQ with 3-band EQ ZED 14
 • FEATURE ALLEN&HEATH MIXER ZED-14
 • 6 mono channels
 • 4 stereo channels with 2-band EQ and inputs for extra sources
 • ราคา 17,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ZED-12FX
 • ALLEN&HEATH มิกเซอร์ ZED-12FX
 • ALLEN&HEATH MIXER ZED-12FX
 • 6 mic line 6 mono inputs 3 stereo USB MP3 player 3 band EQ with 3-band EQ 16 internal time-delay effects USB AUDIO ZED 12FX
 • FEATURE ALLEN&HEATH MIXER ZED-12FX
 • 6 mono channels
 • 3 stereo channels with 2-band EQ and inputs for extra sources
 • ราคา 20,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ZED-24
 • ALLEN&HEATH มิกเซอร์ ZED-24
 • ALLEN&HEATH MIXER ZED-24 (ZED2402/X)
 • ZED-24 16mic 4stero usb
 • 16 mic line mono inputs 4 stereo USB MP3 player 3 band EQ with 3-band EQ,ZED 24
 • FEATURE ALLEN&HEATH MIXER ZED 24
 • 16 mono channels
 • ราคา 22,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ZED-16FX
 • ALLEN&HEATH มิกเซอร์ ZED-16FX
 • ALLEN&HEATH MIXER ZED-16fx
 • ZED-16FX 10mic 3stero 16fx
 • 10 mic line mono inputs 3 stereo USB MP3 player 3 band EQ with 3-band EQ 16 internal time-delay effects ZED 16FX
 • FEATURE ALLEN&HEATH MIXER ZED-16FX
 • 10 mono mic/line inputs
 • ราคา 28,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ZED-420
 • ALLEN&HEATH มิกเซอร์ ZED-420
 • ALLEN&HEATH MIXER ZED-420 (ZED2042/X)
 • 16 mic line mono inputs 4 stereo USB MP3 player 3 band EQ with 3-band EQ,ZED 420
 • FEATURE ALLEN&HEATH MIXER ZED 420
 • 16 mono channels
 • Neutrik mic XLR
 • ราคา 35,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ALLEN HEATH QU24
 • ราคา 72,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ALLEN HEATH QU32
 • ราคา 93,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า