ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   มิกเซอร์ เอ็มบีเอ (mba)

MG 124CX  MBA
  • ราคา 6,900 บาท / เครื่อง
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MG 166CX  MBA
  • ราคา 8,800 บาท / เครื่อง
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า