ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   มิกเซอร์ เอ็น พี อี (npe)

TI-30 PROFESSIONAL TEACHING
 • ราคา 1,950 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TI-303 PROFESSIONAL TEACHING
 • ราคา 2,100 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TI-50 PROFESSIONAL TEACHING
 • ราคา 2,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TI-502 PROFESSIONAL TEACHING
 • ราคา 2,600 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TI-100W PROFESSIONAL TEACHING
 • ราคา 3,900 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TR-250
 • ราคา 4,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TR-250L
 • ราคา 4,500 บาท /
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TR-250L
 • ราคา 4,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MS 802E MP3
 • ราคา 5,100 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PDA-150
 • ราคา 5,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MN1203E
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 5,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PMD-150 เล่น MP3
 • ราคา 5,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MS 1203E MP3
 • ราคา 6,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MS 802S MP3
 • ราคา 6,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LDA 300
 • ราคา 7,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MS 1203S MP3
 • ราคา 7,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PDA-300
 • ราคา 7,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PMD-250 เล่น MP3 มีบูลทูธ
 • ราคา 8,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LDA 400
 • ราคา 8,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LDM 400
 • ราคา 8,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MFC 400 II
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 8,600 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PDA- 400
 • ราคา 8,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PMD-350 เล่น MP3 มีบูลทูธ
 • ราคา 9,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TA-360
 • ราคา 9,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LDA 550 สำหรับเสียงประกาศ
 • สินค้ายังไม่รวมภาษี
 • ราคา 9,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LDM 550
 • ราคา 10,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PDA- 550
 • ราคา 10,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PDM- 500 เล่น MP3 ได้
 • ราคา 10,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TA-460
 • ราคา 10,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TA-660
 • ราคา 12,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LDM 800
 • ราคา 12,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MDA-800MT
 • ราคา 14,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
LDM 1000
 • ราคา 14,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MFD-750 MP3
 • ราคา 15,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MDA-1000MT
 • ราคา 16,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า