ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   มิกเซอร์ เอ็น ที เอส (nts)

GS8 FX
 • NTS Mixer GS8 FX
 • NTS MIXER GS8fx
 • 8 channel mixer (4 mono input and 2 stereo input)
 • 3 band EQ on all input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • Peak LED on all input
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GS12 FX
 • NTS Mixer GS12 FX
 • NTS MIXER GS12 fx
 • 12 channel mixer (8 mono input and 2 stereo input)
 • 3 band EQ on all input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • Peak LED on all input
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GM 8FX
 • NTS Mixer GM 8FX
 • NTS MIXER Gm 8fx
 • 8 channel mixer (4 mono input and 2 stereo input)
 • Insert point on mono input
 • 3 band EQ on all input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GM 12FX
 • NTS Mixer GM 12FX
 • NTS MIXER Gm 12fx
 • 12 channel mixer (4 mono input and 4 stereo input)
 • Insert point on mono input
 • 3 band EQ on all input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
E 1622 FX
 • NTS Mixer E 1622 FX
 • NTS MIXER E 1622 FX
 • 12 channel mixer (4 mono input and 4 stereo input)
 • Insert point on mono input
 • 3 band EQ with sweepable midrange on mono input and 4 band EQ on stereo input
 • 2 Aux send for external effects and monitoring
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
RMV8/2FX
 • NTS Mixer RMV8/2FX
 • NTS MIXER RMV8/2FX
 • 8 channel mixer (4 mono input and 2 stereo input)
 • 3 band EQ on mono input and 2 band EQ on stereo input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • Peak LED on all input
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MX 600
 • NTS Mixer MX 600
 • NTS MIXER MX 600
 • 6 channel mixer (6 mono input)
 • 3 band EQ on all input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • Peak LED on all input
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MX 800
 • NTS Mixer MX 800
 • NTS MIXER MX 800
 • 8 channel mixer (8 mono input)
 • 3 band EQ on all input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • Peak LED on all input
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MX 1600
 • NTS Mixer MX 1600
 • มิกเซอร์ NTS รุ่น MX-1600
 • 12 channel mixer (16 mono input)
 • 3 band EQ on all input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • Peak LED on all input
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
RM12 FX
 • NTS Mixer RM12 FX
 • NTS MIXER รุ่น RM12FX
 • 12 channel mixer (12 mono input)
 • Insert point on all input
 • 3 band EQ with sweepable midrange on all input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AM 8DSP
 • NTS Mixer AM 8DSP
 • NTS MIXER รุ่น AM8-DSP
 • 8 channel mixer (8 mono input)
 • Insert point on all input
 • 3 band EQ on all input
 • 2 Aux send for external effects and monitoring
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GP6
 • NTS Mixer GP6
 • NTS MIXER รุ่น GP6
 • 6 channel mixer (2 mono input and 2 stereo input)
 • 3 band EQ on all input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • Peak LED on all input
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GP8
 • NTS Mixer GP8
 • NTS MIXER รุ่น GP8
 • 8 channel mixer (4 mono input and 2 stereo input)
 • 3 band EQ on all input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • Peak LED on all input
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GP12
 • NTS Mixer GP12
 • NTS MIXER รุ่น GP12
 • 8 channel mixer (4 mono input and 2 stereo input)
 • 3 band EQ on all input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • Peak LED on all input
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SMR6
 • NTS Mixer SMR6
 • NTS MIXER SMR6
 • 6 channel mixer (2 mono input and 2 stereo input)
 • 3 band EQ on mono input and 2 band EQ on stereo input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • Peak LED on all input
 • ราคา 3,100 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
SMR8
 • NTS Mixer SMR8
 • NTS MIXER SMR8
 • 8 channel mixer (4 mono input and 4 stereo input)
 • 3 band EQ on mono input and 2 band EQ on stereo input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • Peak LED on all input
 • ราคา 3,700 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GE5
 • NTS Mixer GE5
 • NTS MIXER รุ่น GE5 มี USB และ SD Card
 • 5 channel mixer (1 mono input and 2 stereo input)
 • Insert point on mono input
 • 3 band EQ on all input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • ราคา 3,900 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
RMV6/2FX
 • NTS Mixer RMV6/2FX
 • NTS MIXER RMV6/2FX
 • 6 channel mixer (2 mono input and 2 stereo input)
 • 3 band EQ on mono input and 2 band EQ on stereo input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • Peak LED on all input
 • ราคา 4,100 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GE8
 • NTS Mixer GE8
 • NTS MIXER รุ่น GE8 มี USB และ SD Card
 • 8 channel mixer (2 mono input and 3 stereo input)
 • Insert point on mono input
 • 3 band EQ on all input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • ราคา 4,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
S8
 • NTS Mixer S8
 • NTS MIXER S8 (มิกเซอร์)
 • 8 channel mixer (4 mono input and 2 stereo input)
 • Insert point on mono input
 • 3 band EQ on all input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • ราคา 4,850 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MX 1200
 • NTS Mixer MX 1200
 • มิกเซอร์ NTS รุ่น MX-1200
 • 12 channel mixer (12 mono input)
 • 3 band EQ on all input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • Peak LED on all input
 • ราคา 5,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KP 8
 • NTS Mixer KP 8
 • 8 channel mixer (8 mono input)
 • 3 band EQ on all input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • Peak LED on all input
 • PAD and PFL switch on all input
 • ราคา 5,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
S12
 • NTS Mixer S12
 • NTS MIXER มิกเซอร์ S12
 • NTS MIXER มิกเซอร์ S12 12 channel mixer (4 mono input and 4 stereo input) 3 band EQ on all input
 • สเปก NTS MIXER S12
 • 12 channel mixer (4 mono input and 4 stereo input)
 • Insert point on mono input
 • ราคา 6,000 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KP 120
 • NTS Mixer KP 120
 • NTS MIXER รุน KP120
 • Main Feature
 • - 12 channel mixer (12 mono input)
 • - 3 band EQ on all input
 • - 1 Aux send for external effects and monitoring
 • ราคา 6,100 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
RM8 FX
 • NTS Mixer RM8 FX
 • NTS MIXER รุ่น RM8FX
 • 8 channel mixer (8 mono input)
 • Insert point on all input
 • 3 band EQ with sweepable midrange on all input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • ราคา 6,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PMU 601
 • NTS Power Mixer PMU 601
 • NTS POWER MIER PMU-601
 • กำลังวัตต์
 • 250W x 2 @ 4ohm
 • 150W x 2 @ 8ohm
 • OTHER FEATURE
 • ราคา 6,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PMU 801
 • NTS Power Mixer PMU 801
 • NTS POWER MIXER PMU-801
 • กำลังวัตต์
 • 250W x 2 @ 4ohm
 • 150W x 2 @ 8ohm
 • OTHER FEATURE
 • ราคา 6,900 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CFX16
 • NTS Mixer CFX16
 • NTS MIXER รุ่น CFX16
 • Main Feature
 • 16 channel mixer (12 mono input and 2 stereo input)
 • 3 band EQ with sweepable midrange on mono input and 2 band EQ on stereo input
 • 2 Aux send for external effects and monitoring
 • ราคา 7,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GL8
 • NTS Mixer GL8
 • NTS MIXER รุ่น Gl8 มี USB และ SD Card
 • 8 channel mixer (4 mono input and 2 stereo input)
 • Insert point on mono input
 • 3 band EQ with sweepable midrange on mono input and 4 band EQ on stereo input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • ราคา 7,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
KP 160
 • NTS Mixer KP 160
 • NTS MIXER รุ่น KP160
 • Main Feature
 • 16 channel mixer (16 mono input)
 • 3 band EQ on all input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • ราคา 7,100 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GL12
 • NTS Mixer GL12
 • NTS MIXER รุ่น Gl-12 มี USB และ SD Card
 • 12 channel mixer (4 mono input and 4 stereo input)
 • Insert point on mono input
 • 3 band EQ with sweepable midrange on mono input and 4 band EQ on stereo input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 7,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PMU 802
 • NTS Power Mixer PMU 802
 • NTS POWER MIXER PMU-802
 • กำลังวัตต์
 • 250W x 2 @ 4ohm
 • 150W x 2 @ 8ohm
 • OTHER FEATURE
 • ราคา 7,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PMU 1201
 • NTS Power Mixer PMU 1201
 • NTS POWER MIXER PMU-1201
 • กำลังวัตต์
 • 300W x 2 @ 4ohm
 • 180W x 2 @ 8ohm
 • OTHER FEATURE
 • ราคา 7,650 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PMU 602
 • NTS Power Mixer PMU 602
 • NTS POWER MIXER PMU-602
 • กำลังวัตต์
 • 250W x 2 @ 4ohm
 • 150W x 2 @ 8ohm
 • OTHER FEATURE
 • ราคา 7,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PMX-803
 • NTS Power Mixer PMX-803
 • NTS POWER MIXER PMX-803
 • กำลังวัตต์
 • 350W x 2 @ 4ohm
 • 200W x 2 @ 8ohm
 • OTHER FEATURE
 • ราคา 7,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AM-12DSP
 • NTS Mixer AM-12DSP
 • NTS MIXER รุ่น AM-12DSP
 • 8 channel mixer (8 mono input)
 • Insert point on all input
 • 3 band EQ on all input
 • 2 Aux send for external effects and monitoring
 • ราคา 8,600 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
RM16 FX
 • NTS Mixer RM16 FX
 • NTS MIXER รุ่น RM16FX
 • 16 channel mixer (16 mono input)
 • Insert point on all input
 • 3 band EQ with sweepable midrange on all input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • ราคา 8,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GL16
 • NTS Mixer GL16
 • NTS MIXER รุ่น Gl-16
 • 16 channel mixer (8 mono input and 4 stereo input)
 • Insert point on mono input
 • 3 band EQ with sweepable midrange on mono input and 4 band EQ on stereo input
 • 1 Aux send for external effects and monitoring
 • ราคา 9,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GA12
 • NTS Mixer GA12
 • NTS MIXER รุ่น GA-12
 • 12 channel mixer (8 mono input and 2 stereo input)
 • Insert point on mono input
 • 3 band EQ with sweepable midrange on all input
 • 2 Aux send for external effects and monitoring
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 9,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AM 16DSP
 • NTS Mixer AM 16DSP
 • NTS MIXER รุ่น AM-16DSP
 • 16 channel mixer (16 mono input)
 • Insert point on all input
 • 3 band EQ on all input
 • 2 Aux send for external effects and monitoring
 • ราคา 10,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GA16
 • NTS Mixer GA16
 • NTS MIXER รุ่น GA-16 มี USB และ SD Card
 • 16 channel mixer (12 mono input and 2 stereo input)
 • Insert point on mono input
 • 3 band EQ with sweepable midrange on all input
 • 2 Aux send for external effects and monitoring
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 10,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
RMV12/2FX
 • NTS Mixer RMV12/2FX
 • NTS MIXER รุ่น RMV12/2FX
 • 12 channel mixer (8 mono input and 2 stereo input)
 • Insert point on mono input
 • 3 band EQ with sweepable midrange on mono input and 3 band EQ on stereo input
 • 2 Aux send for external effects and monitoring
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 11,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PMR-860
 • NTS Power Mixer PMR-860
 • NTS POWER MIXER PMR-860
 • กำลังวัตต์
 • 550W x 2 @ 4ohm
 • 350W x 2 @ 8ohm
 • OTHER FEATURE
 • ราคา 11,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
RMV16/2FX
 • NTS Mixer RMV16/2FX
 • NTS MIXER รุ่น RMV16/2FX
 • 16 channel mixer (12 mono input and 2 stereo input)
 • Insert point on mono input
 • 3 band EQ with sweepable midrange on mono input and 3 band EQ on stereo input
 • 2 Aux send for external effects and monitoring
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 12,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PMR-1260
 • NTS Power Mixer PMR-1260
 • NTS POWER MIXER PMR-1260
 • กำลังวัตต์
 • 550W x 2 @ 4ohm
 • 350W x 2 @ 8ohm
 • OTHER FEATURE
 • ราคา 14,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
RMV24/2FX
 • NTS Mixer RMV24/2FX
 • NTS MIXER รุ่น RMV24/2FX
 • 16 channel mixer (12 mono input and 2 stereo input)
 • Insert point on mono input
 • 3 band EQ with sweepable midrange on mono input and 3 band EQ on stereo input
 • 2 Aux send for external effects and monitoring
 • ฟรีค่าขนส่ง
 • ราคา 17,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า